Đồng Nai: Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh viếng lễ tang Đại lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Hiện

163
Chùa Phổ Quang: Bình Hoà, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Môn phong tổ đình Long Thiền, tổ đình Bửu Phong, Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Nai vô cùng kính tiếc khi nhận được ai tin Trưởng lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Hiện (thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Chứng minh BTS GHPG huyện Vĩnh Cửu, Nguyên Ủy viên Hướng dẫn Nam nữ Phật tử tỉnh Đồng Nai, Nguyên Chánh đại diện Phật giáo huyện Vĩnh Cửu khóa I đến khóa IV, Chứng minh tổ đình Long Thiền, Viện chủ chùa Phổ Quang, chùa Hội Phước huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã xả báo an tường tại chùa Phổ Quang (khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) lúc tuổi đời 90, tuổi đạo 54.

Sáng qua vào lúc 8h30′, ngày 20/11/Canh Tý (nhằm ngày 03/01/2021) Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, do NT. Thích Nữ Huệ Hương  -Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn; NS. Thích Nữ Như Nhựt – Trưởng Phân ban Ni giới huyện Vĩnh Cửu và các chùa Ni trong tỉnh viếng lễ tang cố trưởng lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Hiện.

Trong làn khói hương trầm nhẹ tỏa, toàn thể chư Ni phủ phục trước giác linh đài dâng nén tâm hương cúng dường trên 10 phương chư Phật, giác linh cố trưởng lão Hòa thượng kính Ngài mật thùy chứng giám cho tấm lòng tôn kính của chư Ni đối với bậc Đại lão Hòa thượng.

Lời ai điếu của Ni trưởng (Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh) đã nhắc lại công hạnh cao quý trong suốt cuộc đời hành đạo của Ngài. Có thể nói rằng Hòa thượng có tấm lòng kiên trung đối với Môn phong pháp phái, hết lòng hy sinh cho Giáo hội, cho đạo pháp và dân tộc. Đặc biệt là vào những năm cuối cuộc đời, mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng nơi nào cần Ngài cũng đều hiện diện trên khắp nẻo đường miền Trung, miền Tây…của đất nước như Tổ đình Nghĩa Phương thuộc TP. Nha Trang tỉnh Khánh Hòa …đều in dấu chân Ngài. Và nhất là đối với Ni giới nói chung, Phân Ban Ni giới tỉnh Đồng Nai nói riêng Ngài luôn nâng đỡ, sẻ chia những khó khăn của chư Ni.

Đời Ngài là bài học vô giá về thân giáo đã để lại một niềm tin sâu sắc chánh pháp cho pháp lữ đương thời và hậu học noi theo tấm gương từ bi, trung can nghĩa đảm, hết lòng phụng sự Phật pháp. Mong sao tinh thần đó, nghĩa cử cao đẹp đó sẽ được môn đồ pháp quyến làm hành trang tiếp nối trên con đường hành đạo. lưu hạ. Môn phong pháp phái, Phân Ban Ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Nai sẽ mãi mãi khắc ghi công hạnh sáng ngời mà Ngài đã trao truyền cho hậu thế. Và nguyện cầu giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Tiếp theo chư Tôn đức Ni và đaị chúng niệm Phật nhiễu kim quan và ký sổ tang lưu niệm.

Lễ viếng khép lại trong không khí trang nghiêm thanh tịnh và niềm kính tiếc vô vàn của chư Tôn đức Ni trong đoàn.

PSO