Đồng Nai: Đại giới đàn “Tuyển Phật Trường, noi gương Tổ sư Pháp Loa”

1286

Giới luật là nền tảng vững chắc của ngôi nhà Phật pháp. Trên ngôi nhà thường trụ ấy, Tăng đoàn phát huy năng lực an lạc giải thoát, làm rạng ngời ánh đạo. Dù nguyên thủy hay phát triển, Nam tông hay Bắc tông, dù Thiền, Tịnh, Mật,… tất cả chỉ lưu đều không xa rời bản thể giới luật.

Ni sư Hạnh Chiếu đọc đề thi

Nguồn thiền Việt Nam kế thừa tinh thần hành trì giới luật, các đời Tổ sư hoặc chấn tích hưng thịnh nơi thành thị hay ẩn cư nhàn hạ nơi thôn dã, thong dong tiêu sái hay bận rộn một đời vì công tác Tăng già, các ngài vẫn nghiêm mật trong khuôn phép kỷ cương. Ánh kiên cương diệu tịnh minh thể của Đệ nhị Tổ Pháp Loa bủa khắp gần xa, trải qua hưng thịnh thăng trầm, chiếu ngời chân không, toàn bày Thường Chiếu sáng soi muôn thuở Trúc Lâm từ đó.

Năm nay, PL.2561 – DL.2017, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai hợp với Ban quản trị thiền phái Trúc Lâm, cùng sơn môn hải hội phát đại nguyện khai mở Tuyển Phật Trường, noi gương Tổ sư Pháp Loa, tái thí tam đàn giới thể, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức.

Theo chương trình: Sáng ngày 08/10/2017 (19/08 Đinh Dậu), giới tử tập trung tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, lập thủ tục nhập phù hiệu – báo danh – an đơn, ổn định tập trung kết giới tràng, sinh hoạt nội quy giới trường. Chiều: Giới tử Tăng, Ni thi môn luận văn, vấn đáp. Tối: Giáo giới hạnh nghi.

Chương trình Đại Giới đàn Pháp Loa

 

Ngày 08/10/2017 (nhằm ngày 19/08/Đinh Dậu), ngày thứ 1:

 

 


07h00: Giới tử tập trung tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức.
Lập thủ tục nhận phù hiệu, báo danh, an đơn.
08h00: Kiết giới tràng tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức.
09h00: Họp Ban Giám khảo, Ban Quản giới tử Tăng Ni.
10h00: Sinh hoạt nội quy giới đàn.
11h00: Thọ trai.
12h00: Chỉ tịnh.
13h00: Giới tử Tăng Ni thi môn luận văn.
15h00: Giới tử Tăng Ni thi vấn đáp.
17h00: Dược thạch.
18h30: Giáo giới hạnh nghi.
21h00: Tuần chiếu, chỉ tịnh.Ngày 09/10/2017 (nhằm ngày 20/08/Đinh Dậu), ngày thứ 2:

03h30: Thức chúng.
04h00: Giới tử lễ sám hối.
05h30: Tiểu thực.
07h00: Đón tiếp quan khách.
08h00: Cung nghinh Chư tôn Giáo phẩm quang lâm.
08h30: Khai mạc (có chương trình riêng).Cung an chức sự, tuyên bảng Thập sư phương trượng.
11h00: Thọ trai.
12h00: Chỉ tịnh.
14h00: Khai đạo Giới tử.
17h00: Dược thạch.
18h00: Giới tử Tăng Ni thi tụng luật.
21h00: Tuần chiếu, chỉ tịnh.

Ngày 10/10/2017 (nhằm 21/08/Đinh Dậu), ngày thứ 3:

03h30: Thức chúng.
04h00: Giới tử lễ sám hối.
05h30: Tiểu thực.
07h30: Giáo giới hạnh nghi
11h00: Thọ trai.
12h00: Chỉ tịnh.
14h00: Họp Hội đồng thập sư.
17h00: Dược thạch.
18h00: Truyền giới Sa di, Sa di Ni.
Giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni phát lồ sám hối.
21h00: Truyền giới Thức xoa ma Ni.
22h00: Tuần chiếu, chỉ tịnh.

Ngày 11/10/2017 (nhằm ngày 22/08/Đinh Dậu), ngày thứ 4:

03h30: Thức chúng.
04h00: Giới tử sám hối.
05h30: Tiểu thực.
06h30: Truyền giới Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni.
11h00: Thọ trai.
12h00: Chỉ tịnh.
13h30: Thập sư Ni đưa giới tử Ni đến Đại Tăng cầu Chánh pháp yết ma.
14h00: Thuyết giảng giới luật
17h00: Dược thạch.
18h00: Truyền Bồ tát đạo tục thông hành giới.
20h00: Tấn hương.
21h00: Tạ lễ Giới sư, Hòa thượng ban đạo từ.
22h00: Tuần chiếu, chỉ tịnh.

Ngày 12/10/2017 (nhằm ngày 23/08/Đinh Dậu), ngày thứ 5:

03h30: Thức chúng.
04h00: Giảng dạy giới luật.
05h30: Tiểu thực.
06h00: Truyền Tam quy ngũ giới và Thập thiện.
08h30: Bế mạc (có chương trình riêng).
11h00: Trai Tăng, Tạ đàn.
Chư tôn đức Tăng Ni hồi quy bổn tự.
16h00: Giới đàn hoàn mãn.

Tín Nhã – Thiếu Đạt Hiền Tuệ (Phatgiao.org.vn)