Đời sống Ni sinh tại nội viện Thanh Tâm

297

  Trong thời buổi kinh tế khó khăn, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nền kinh tế trên thế giới nói chung và Viêt Nam nói riêng giảm thất trầm trọng. Vì lẽ đó, nên dù cho những người có tín tâm với Tam bảo, muốn ủng hộ đời sống Tăng Ni cũng không đủ khả năng.

Được biết, những năm trước đây quý mạnh thường quân ở các công ty trồng rau sạch cúng dường cho Học viện nhưng nay không thể tiếp tục chi viện với số lượng Tăng Ni sinh nội trú hiện tại hơn 1.200 vị, việc ăn uống sinh hoạt tốn kém rất nhiều. Vì vậy, để đảm bảo đời sống của Ni sinh lưu trú tại đây, Ban Quản viện cùng Ni chúng tại Chùa Thanh Tâm đã trồng rau sạch để tự phục vụ và đang trong quá trình lên kế hoạch, bắt đầu thực hiện quy trình trồng nấm, giá, rau mầm và làm đậu hủ bằng những công thức đã được những vị có kinh nghiệm hướng dẫn. Đây là cơ hội cho Ni chúng Thanh Tâm vừa học tập vừa có kiến thức, kỹ năng trồng rau sạch, sau này trở về tự viện có thể thao tác tại nơi mình sinh sống.

Trong vài tháng sắp tới, Nội viện Thanh Tâm với số Ni chúng hơn 400 vị sẽ có rau sạch để sử dụng và phân phối sang Học viện cơ sở II với số lượng Tăng Ni hơn 700 vị. Việc cung cấp thực phẩm rau củ quả có phần nhẹ bớt, không còn là gánh nặng để tìm kiếm nơi sản xuất mua số lượng nhiều nữa.

Kim Xoan