Đôi dòng suy cảm thành lập Tỳ Kheo Ni ở Thái Lan

1582

  Khi được tặng quyển Đặc san Hoa Đàm từ Ni sư Như Nguyệt – Người kết duyên cho Sakyadhita và nữ giới Phật giáo Việt Nam. Thật sự người viết vô cùng xúc động vì quyển Đặc San đó đã cho thấy tầm quan trọng của nữ giới trong đời sống xã hội nói chung và trong đoàn thể Tăng Già nói riêng. Không những ngay bây giờ – trong thời kỳ phát triển của khoa học hiện đại mà cả từ thời Đức Phật, Ngài đã thấy được nữ giới cũng có khả năng tu tập và chứng đạt Thánh quả trong Giáo pháp nên đã cho phép nữ giới xuất gia, thọ Tỳ kheo Ni giới và thành lập Giáo đoàn riêng biệt dưới sự quản lý của chính Ni đoàn. Mặc dù Ni đoàn nương tựa Tăng đoàn nhưng điều ấy cũng chỉ hỗ trợ cho đoàn thể Ni tiến xa hơn trên con đường giải thoát.

Từ trước cho đến nay ở Việt Nam, một điều may mắn nhất là nữ giới được sự ủng hộ của Đại Tăng nên họ dễ dàng gia nhập Tăng đoàn, được chính thức thụ giới Tỳ kheo Ni, tham gia vào tất cả các công tác xã hội mà nhất là nữ giới có thể nói lên tiếng nói trong sâu thẳm tận đáy lòng của chính mình.

Nhưng thật xót xa khi được biết ở xã hội Thái Lan vấn đề khôi phục Tỳ kheo Ni vẫn còn chưa được tiến hành. Trong thời gian là một du học Ni tại trường Mahachulalongkornrajavidyalaya, Wangnoi Thái Lan, người viết cũng đã tiếp xúc với các vị Maechi Thái Lan. Khi hỏi đến có muốn thụ giới Tỳ kheo Ni hay không thì họ tỏ vẻ trầm ngâm – không biết khi nào được diễm phúc có cơ hội đó, nên họ chỉ biết cố gắng tu tập, hy vọng kiếp sau được thành thân nam để có thể tiến xa hơn trên con đường Đạo pháp.

Thật sự ở xã hội Thái Lan hay những nước theo truyền thống Phật giáo Theravāda cũng rất đề cao vai trò của phụ nữ như ở Tích Lan đã có nữ thủ tướng là bà Sirimavo Bandaranaike vào năm 1960, ở Miến Điện cũng đã đề cử bà Aung San Suu Kyi trở thành Thủ tướng năm 1990 với số phiếu bầu chiếm 59% nhưng vì một lý do nào đó mà không thể trở thành Thủ tướng. Những năm gần đây, bà Yingluck Shinawatra (2013) đã trở thành Thủ tướng ở đất nước chùa vàng Thái Lan. Như vậy, vai trò và tầm quan trọng của phụ nữ trong xã hội cũng không kém so với nam giới. Tuy nhiên, vì chưa có giáo đoàn Tỳ kheo Ni trong lịch sử Phật giáo Thái Lan, nên từ khoảng năm 2001 đến nay có một số phụ nữ vì ước ao được sống một đời sống phạm hạnh trọn vẹn trong Tăng đoàn, nên đã thụ giới từ Tích Lan và sau đó đã mời những bậc tôn đức Tăng – Ni từ Tích Lan và Việt Nam đến truyền giới cho họ – những phụ nữ nguyện sống đời phạm hạnh, nối gót theo dấu chân Đức Phật cũng như mong muốn làm sống lại Ni đoàn Nguyên Thủy mà Đức Phật đã mở ra sao khi Ngài chứng đạo quả dưới cội Bồ Đề. Chính điều này cho thấy Tu nữ ở Thái Lan cũng mong muốn được thụ giới Tỳ kheo Ni. Nhưng trong Tăng đoàn có ý kiến cho rằng một vấn đề khó khăn khiến không thể phục hồi Tỳ kheo Ni Nguyên Thủy vì Ni đoàn Nguyên Thủy đã bị gián đoạn hay nói chính xác đã bị mất gốc hàng nghìn năm. Sự phục hồi Ni đoàn phải đủ nhị bộ Đại Tăng Nguyên Thủy nếu như thiếu một trong hai xem như sự thụ giới không hợp lệ hay nói cách khác sự thụ giới bất hợp pháp.

Nếu Tăng đoàn Nguyên Thủy Phật giáo Thái Lan chính thức có thêm Giáo đoàn Tỳ kheo Ni thì nữ giới sẽ có nhiều cơ hội được tắm mình trong dòng suối pháp lạc của Đức Từ Phụ Bổn Sư, hay nói cách khác là một sự chứng ngộ trong tự tâm khi họ quyết tâm tu tập theo Giáo pháp Phật Đà và đức hạnh của họ cũng sẽ ảnh hưởng lan tỏa đến những người khác. Hơn nữa, họ cũng có thể gánh vác Phật sự trong Giáo đoàn cũng như làm lợi ích cho chúng hữu tình trong xã hội.

Do đó, nghĩ đến những phụ nữ Thái Lan, người viết không khỏi ngậm ngùi và mong mỏi họ – những người muốn gia nhập đoàn thể Tăng già có nhân duyên và điều kiện hơn trong việc chọn đời sống tâm linh, hướng theo dấu chân của Đức Phật.

TKN. Hoa Đức
HVPGVN cơ sở 2