Thứ Hai, 30 Tháng Một 2023
Thơ ca Đò chiều kịp chuyến

Đò chiều kịp chuyến

Ai rồi cũng phải chết thôi,
Chết là điều không thể tránh bạn ơi!
Tuổi thọ mỗi ngày càng sút giảm,
Không chắc thời gian, chết đến nơi.

Công phu tu tập được bao lăm?
Tuổi thọ con người được mấy năm?
Mong manh cơ thể thêm già yếu
Tu tập tâm linh để được an.
Người thân đâu dễ gì giúp đỡ,
Tài sản chốc rồi cũng tiêu tan.

Biết vậy cần phải lo uẩn tố,
Để khi thần tử đến, bình an.
Tâm linh gốc rễ lo bồi đắp.

Tâm Liên

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!