3.4 C
London
Monday, December 6, 2021

Đạo Tín

Đạo Tín (zh. dàoxìn 道信, ja. dōshin), 580-651, là Thiền sư Trung Quốc, Tổ thứ tư của Thiền tông. Dưới pháp môn của Sư, Thiền được chia thành hai nhánh, đó là nhánh Ngưu Đầu thiền do Pháp Dung thành lập và nhánh thứ hai là Thiền tông do Ngũ tổ Hoằng Nhẫn nối tiếp. Các sử gia sau này không xếp Ngưu Đầu thiền vào Thiền chính tông của Trung Quốc.

Sư đại ngộ sau khi tham vấn Tam tổ Tăng Xán. Gặp Tổ, sư quỳ lạy cầu cứu: “Xin Hoà thượng chỉ dạy con pháp môn giải thoát.” Tổ bảo: “Ai trói ngươi?” sư đáp: “Chẳng thấy ai.” Tổ bảo: “Sao ngươi lại tìm giải thoát?” Nghe câu này, sư đạt yếu chỉ. Tổ khuyên sư hướng dẫn môn đệ tham thiền theo kinh Nhập Lăng-già.

Học giả đến sư rất đông. Từ đây Thiền tông bắt đầu tiến lên giai đoạn mới, tăng sĩ không còn nay đây mai đó khất thực mà tu học định cư tại các thiền viện. Ngoài ra, việc nghiên cứu học hỏi kinh sách không còn giữ giá trị tuyệt đối nữa mà thay vào đó là sự ứng dụng. Thực hành Phật pháp được coi trọng hơn hết và đó cũng là một trong những đặc điểm cơ bản đưa Thiền tông lên cao trong đời nhà Đường.

TIN KHÁC
TIN LIÊN QUAN