Danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng

2451

Vừa qua tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2022) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã quy tụ 1.250 đại biểu là Tăng Ni và Phật tử tiêu biểu, đại diện cho 63 tỉnh thành trong cả nước và các Hội Phật tử Việt Nam ở hải ngoại về tham dự.

Sau 2 ngày làm việc chính thức (21 và 22-11) trong tinh thần đoàn kết và hòa hợp, thừa lệnh Đức đệ tam Pháp chủ GHPGVN, Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ, BTC đại hội đã cung tuyên tôn danh chư tôn đức được tấn phong các bậc giáo phẩm.

Theo đó, có 210 Thượng tọa được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, 497 Đại đức được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, 262 Ni sư được tấn phong giáo phẩm Ni trưởng và 895 Sư cô được tấn phong giáo phẩm Ni sư.