Thứ Sáu, 12 Tháng Tám 2022
TIN TỨC Tin tức Phật sự Danh sách chư tôn đức Ni tỉnh Quảng Nam tấn phong giáo...

Danh sách chư tôn đức Ni tỉnh Quảng Nam tấn phong giáo phẩm năm 2021

Tại Hội nghị kỳ 6 – khóa VIII (2017-2022) Hội đồng Trị sự GHPGVN hôm ngày 31/12/2021, Ban Tăng sự Trung ương đã trình và được Hội nghị thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm 945 Tăng Ni, trong đó có 63 vị từ Thượng tọa lên giáo phẩm Hòa thượng, 274 vị từ Đại đức lên Thượng tọa, 147 vị Ni sư lên giáo phẩm Ni trưởng và 461 vị Sư cô tấn phong lên giáo phẩm Ni sư.

Trong số 945 chư tôn đức được tấn phong lên hàng giáo phẩm lần này, tỉnh Quảng Nam 19 vị Sư cô được tấn phong lên hàng giáo phẩm Ni sư, danh sách gồm có:

2/Hàng giáo phẩm Ni sư: có 19 vị

STT Họ tênPháp danh Năm sinh Hạ lạp Thường trú
01 NS. Thích Nữ Tâm Thành(Nguyễn Thị Hoàng) 1966 27(1994) Chùa Long An, huyện Duy Xuyên
02 NS. Thích Nữ Huệ Phúc(Phan Thị Luật Em) 1971 25(1996) Chùa Thanh Long, huyện Núi Thành
03 NS. Thích Nữ Huệ Ân(Bạch Thị Thuỳ Vân) 1970 25(1996) Chùa Vĩnh Lộc, huyện Núi Thành
04 NS. Thích Nữ Nguyệt Thanh(Trần Thị Đệ) 1971 25(1996) Chùa Hiệp Phú, huyện Núi Thành
05 NS. Thích Nữ Huệ Âm(Nguyễn Thị Vy) 1968 25(1996) Chùa Minh Tân, huyện Núi Thành
06 NS. Thích Nữ Hạnh Bình(Đỗ Thị Hồng) 1968 25(1996) Chùa Bảo Thắng, TP. Hội An
07 NS. Thích Nữ Hạnh Nhân(Trần Thị Hạnh) 1972 25(1996) Chùa Hội Nguyên, TP. Hội An
08 NS. Thích Nữ Huệ Liên(Võ Thị Hồng) 1954 25(1996) Chùa Hương Xuân, huyện Quế Sơn
09 NS. Thích Nữ Hạnh Lý(Võ Thị Diệu Huệ) 1975 25(1996) Chùa Phổ Tịnh, TX. Điện Bàn
10 NS. Thích Nữ Huệ Pháp(Trần Thị Như Giang) 1977 25(1996) Chùa Hòa Mỹ, huyện Quế Sơn
11 NS. Thích Nữ Huệ Diên(Định Thị Trang) 1964 25(1996) Chùa Nhơn An, TX. Điện Bàn
12 NS. Thích Nữ Thông Tuệ(Nguyễn Thị Hồng Anh) 1973 25(1996) Chùa Giác Hoa, TX. Điện Bàn
13 NS. Thích Nữ Hạnh Thanh(Huỳnh Thị Kiều Lý) 1968 25(1996) Chùa Hội Phước, TX. Điện Bàn
14 NS. Thích Nữ Thanh Hồng(Nguyễn Thị Thanh Tâm) 1972 25(1996) Chùa Bồng Lai, TX. Điện Bàn
15 NS. Thích Nữ Thanh Hà(Nguyễn Thị Lang) 1970 25(1996) Chùa Xuyên Tây, huyện Duy Xuyên
16 NS. Thích Nữ Thông Đạt(Phạm Thị Chung) 1969 25(1996) Chùa Hòa Quang, huyện Duy Xuyên
17 NS. Thích Nữ Thông Tín(Ngô Thị Dũng) 1963 25(1996) Chùa Hòa Quang, huyện Duy Xuyên
18 NS. Thích Nữ Diệu Hoa(Nguyễn Thị Xê) 1968 25(1996) Chùa Linh Sơn,huyện Duy Xuyên
19 NS. Thích Nữ Thông Ân(Nguyễn Thị Tần) 1959 25(1996) Chùa Hòa Quang, huyện Duy Xuyên

 

Quang Thanh (phatgiaoquangnam)

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!