Đại Thừa Tuyết Đối Luận

757
Tác giả: Thiền sư Nguyệt Khê
Loại file: .mp3
Người dịch: HT Thích Duy Lực
Người đọc: Thanh Thuyết, Kim Phượng, Chiếu Thành, Huy Hồ