Đại lễ dâng Y Kathina – PL 2563 tại thiền viện Phước Sơn

280
Thiền viện Phước Sơn
Tân Cang, Long Thành, Đồng Nai

Sáng ngày 08/11/2019 (12/10 Kỷ Hợi), tại thiền viện Phước Sơn (TP Biên Hòa) đã trang nghiêm diễn ra đại lễ dâng Y Kathina – PL 2563.

Quang lâm chứng minh: Chư tôn Giáo phẩm Hệ phái PGNT, trụ trì các trú xứ.

HT Thích Bửu Chánh – Viện chủ TV Phước Sơn

Trước khi cử hành đại lễ dâng Y Kathina, HT Thích Bửu Chánh – Viện chủ TV Phước Sơn, hướng dẫn qúy thiện nam tín nữ tọa thiền trong 10 phút. Để Phật tử hiểu rõ giá trị đời sống an vui hạnh phúc trong phút giây hiện tại, HT thuyết giảng trích lược câu kinh trong Kinh Pháp Cú khuyên răn mọi người “không làm các việc ác, siêng làm các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch”.

Lễ dâng Y Kathina – PL 2563, có 10 thí chủ tập thể đồng phát tâm cúng dường, sau ba vòng nhiễu Phật dâng Y tại khuôn viên bổn tự, đại chúng vân tập tại chánh điện cử hành nghi thức lễ bái tam bảo, xin quy giới.

Sau khi thí chủ, tác trình duyên sự, nhị vị tuyên Luật sư đã cử hành tuyên ngôn Tăng sự, trao y cho hành giả thêm một tuổi hạ.

LTT (Cổng thông tin Phật giáo)