Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII thành công tốt đẹp

865

Chiều ngày 05/10/Đinh Dậu (22/11/2017), Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII đã tiến hành phiên bế mạc trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trang nghiêm và thắm tình đạo vị.

Ra mắt HĐCM, HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VIII, Nhiệm kỳ (2017-2022)

Phiên Bế mạc có sự hiện diện của ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; Đại biểu khách quý đại diện các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và đông đủ đại biểu Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước, phái đoàn Phật giáo các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Mianma, Campuchia…..đến tham dự phiên bế mạc Đại hội.

Theo Dự thảo Nghị quyết Đại hội được thông qua, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII đã nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012-2017), Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) và chủ đề của Đại hội “Trí tuệ – Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển”.

Đại hội nhất tâm Suy tôn thành viên HĐCM – GHPGVN gồm: 96 vị và Ban Thường trực HĐCM gồm: 27 vị; tái suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ngôi vị Pháp chủ GHPGVN Nhiệm kỳ VIII.

Đại hội nhất tâm tái cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục đảm nhiệm Chủ tịch HĐTS GHPGVN Nhiệm kỳ VIII, 270 thành viên HĐTS, trong đó bao gồm 225 Ủy viên Ban Thường trực và 45 Ủy viên Dự khuyết HĐTS; Ban Thường trực HĐTS gồm: 61 vị.

Tại Đại hội, Giáo hội đã thực hiện nghi thức tấn phong 1864 Tăng, Ni lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng, Thượng tọa, Ni sư: thống nhất thông qua Dự thảo tu chỉnh Hiến chương GHPGVN lần thứ VI, giao Ban Thường trực HĐTS Nhiệm kỳ VIII tiến hành các thủ tục trình Chính phủ phê duyệt và ban hành Hiến chương mới đã được sửa đổi một số điều so với Bản Hiến chương Nhiệm kỳ VII.

Tại Phiên Bế mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN đã tuyên đọc đạo từ của đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ.

Trong diễn văn Bế mạc Đại hội, HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN nhấn mạnh: GHPGVN đã mở ra một chặng đường mới cho việc khởi đầu thực hiện kế hoạch 5 năm tới theo chương trình hoạt động phật sự mà Đại hội thông qua. Hòa thượng khẳng định, tất cả thành viên Giáo hội sẽ đem hết trí lực và tâm lực của mình để hoàn thành các phật sự đã được Đại hội đề ra, phát huy trí tuệ tập thể, giữ gìn kỷ cương giới luật và nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong xây dựng và phát triển Giáo hội vững mạnh trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Đồng thời Hòa thượng tin tưởng với sự gia trì của Tam bảo, sự đồng tình của nhân dân, sự hỗ trợ chân tình của Đảng và Chính phủ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực tự thân của chư Tăng Ni, Phật tử sẽ giúp cho Giáo hội vững tiến, tiếp tục đạt những thành quả tốt đẹp.

Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII, Nhiệm kỳ (2017-2022) đã kết thúc trong tinh thần hoan hỷ, đoàn kết, trí huệ và quyết tâm trang nghiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Anh Minh – Kim Tâm (Phatgiao.org.vn)