Chủ Nhật, 24 Tháng Chín 2023
TIN TỨC Sự kiện Đại giới đàn Trí Tịnh

Đại giới đàn Trí Tịnh

Đại giới đàn Trí Tịnh tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 7-12/5/2018 với 7 Giới trường tiếp nhận 876 Giới tử đăng đàn thọ giáo, nhằm duy trì mạng mạch của Phật pháp. Trong Đại giới đàn này, có ba Giới trường dành cho Ni giới: Giới trường Từ Nghiêm, Giới trường Dược Sư và Giới trường Huê Lâm. Nhìn chung, Đại giới đàn cũng như các Giới trường Ni đã thành tựu viên mãn, trang nghiêm với nghi thức của quy củ thiền gia giúp cho Giới tử đắc giới làm nền tảng tinh tấn tu tập, nối truyền chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Những ngày diễn ra Đại giới đàn Trí Tịnh, CTV Minh Phúc có mặt tại chùa Từ Nghiêm để ghi nhận ý kiến của một số chư Tôn đức Ni phụ trách và Giới tử Ni vừa thọ lãnh giới pháp cao quý.

1. Ni trưởng Thích Nữ Như Xuân (Phó ban Điều hành Giới trường Ni)

Tôi xin nhắc lại mục đích của Đại giới đàn mang ý nghĩa rất cao quý. Giới tử phải nhập Giới trường để thọ lãnh giới pháp, giới tướng và giới thể mới hình thành nên phẩm chất của một người tu sĩ Phật giáo. Trước đây, ở Thành phố Hồ Chí Minh, việc thọ giới diễn ra tại Trú xứ Từ Nghiêm. Nhưng hiện nay, Giới tử ngày một đông nên phải mở ba Giới trường mới có thể tiếp nhận đầy đủ. Nhìn chung, theo cá nhân tôi nhận xét, việc tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh lần này đúng với truyền thống của Phật giáo, phù hợp với Giới luật mà Phật chế định. Các Giới trường Ni tại chùa Từ Nghiêm, chùa Dược Sư, chùa Huê Lâm được sự quan tâm của chư Tôn đức trong Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh. Đó là một phước báo lớn của Ni giới chúng tôi bởi tấm lòng thương tưởng quý báu của quý Ngài. Để Giới trường Từ Nghiêm trang nghiêm, thanh tịnh và đầy đủ mọi thứ phục vụ các vị Giới sư lẫn toàn bộ Giới tử, tôi xin cảm niệm công đức của quý Phật tử đã phát tâm ủng hộ, đóng góp tài chánh, phục vụ ẩm thực, cúng dường tứ sự cho đại chúng.

2. Sư cô Thích Nữ Thánh Tâm (Ủy viên Thư ký Ban Điều hành Giới trường Ni)

Giới trường Từ Nghiêm có lịch sử lâu đời, tức từ năm 1986 đến nay và trải qua 20 lần được chọn làm nơi cho Giới tử Ni thọ lãnh giới pháp. Đại giới đàn lần này, chùa Từ Nghiêm được chọn làm nơi truyền giới Tỳ kheo ni cho 181 Giới tử thọ giới. Bên cạnh đó, Giới trường cung kính sự quang lâm đăng đàn truyền giới của các vị được suy cử vào ngôi vị Thập sư, Điển lễ, Ban Quản giới tử. Nhìn chung, Giới trường Từ Nghiêm nhận được sự quan tâm quý báu của chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng như quý Ni trưởng, Ni sư thuộc Phân ban Ni giới Trung ương và TP.HCM. Giới tử, sau khi đăng đàn thọ giới, đều đắc giới thể do quý Ni trưởng trao truyền giới pháp. Đặc biệt, các Giới tử tại Giới trường Từ Nghiêm lúc nào cũng tinh tấn, tụng niệm không ngơi nghỉ để thành tâm sám hối cũng như thanh tịnh tam nghiệp mới có thể đăng đàn thọ lãnh giới pháp. Để công tác tổ chức thập phần viên mãn, Ban Điều hành Giới trường Ni đã họp và xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cho chư Tôn đức Ni và một số Phật tử các công việc trang trí, sửa soạn phòng ốc, triển khai nghi lễ, chuẩn bị trai soạn,… Nhờ đó, các Giới trường đều hoàn thành tốt những nhiệm vụ quan trọng, trên dưới ai cũng đều hoan hỷ. Riêng mỗi Giới tử thọ giới tại chùa Từ Nghiêm được chúng tôi lo chỗ ăn ở, thuốc men đầy đủ để các em an tâm thọ giới.

3. Giới tử Tỳ kheo Ni Thích Nữ Liên Trinh

Tôi cảm thấy rất vui và xúc động vô cùng. Đây là thời khắc vô cùng thiêng liêng, ý nghĩa trên bước đường tu tập của mình để sau này gánh trách nhiệm sứ giả Như Lai. Lúc thọ lãnh giới pháp từ các vị Giới sư, tôi hoàn toàn chấn động tâm tư sau ba lần yết ma. Thọ nhận giới Cụ túc rồi, tôi thấy mình trưởng thành hơn trên bước đường học Phật, phụng sự chúng sanh. Vì vậy, bản thân cần tu dưỡng đạo đức, bồi bổ kiến thức Phật học, siêng năng, tinh tấn tu tập để đem đạo vào đời. Nhờ vậy mới xứng đáng đứng vào hàng ngũ Tăng bảo, là người đệ tử Phật. Xin chân thành cám ơn đến chư Tôn đức, quý Phật tử đã chăm lo đầy đủ, chu đáo mọi thứ cần thiết cho Giới tử đến chùa Từ Nghiêm thọ giới.

4. Giới tử Tỳ kheo Ni Thích Nữ Hoàn Trọng

Đi đến giới trường thọ giới, tôi luôn nhiếp hộ thân tâm trang nghiêm, thanh tịnh khi mà chư Tôn đức truyền trao giới pháp. Bởi vì, chỉ có lọc sạch thân tâm mới có thể lãnh thọ giới pháp cao quý. Tôi thành tâm phát nguyện chí thành luôn tinh tấn trì giới, giữ giới, thuộc giới để không sai phạm. Đây là nền tảng phát triển thiện căn, ngăn ngừa việc ác.

5. Giới tử Tỳ kheo Ni Thích Nữ An Huy

Nhờ vào sự giới thiệu của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tôi được chính thức đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Trí Tịnh. Mặt khác, Bổn sư của tôi là Ni trưởng Thích Nữ Tắc Sen đồng ý cho thọ Cụ túc giới vì thấy bản thân tôi đã đầy đủ điều kiện đăng đàn thọ giới. Tôi hoàn toàn xúc động, bản thân cảm thấy hạnh phúc vì những trải nghiệm quý báu này trong đời người tu chỉ có một lần. Tôi luôn trân trọng và luôn ý thức giữ gìn giới hạnh, tri ân Thầy Tổ, ân cha mẹ, ân Giới sư và ân đàn na tín thí.

Minh phúc

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!