Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561 sẵn sàng đón giới tử

819

Trong khuôn khổ chương trình Đại giới đàn Trí Tịnh do BTS GHPGVN TP.HCM diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10) và 6 điểm khác theo chỉ định của Ban Tổ chức, sau kỳ thi khảo hạch giới tử vào ngày 2-5 vừa qua, đến nay công tác chuẩn bị cho việc tổ chức đã sắp hoàn tất – sẵn sàng cho ngày mai, 7-5-2018, các giới tử trúng tuyển kỳ khảo hạch sẽ chính thức nhập giới đàn trước thời điểm khai mạc (ngày 8-5 sắp tới).

Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561 có 931 giới tử Tăng Ni và 240 hồ sơ của Phật tử xin thọ Bồ-tát giới, với chương trình diễn ra từ ngày 8 đến 11-5 (khai mạc cho đến hoàn mãn).

 

Hòa thượng Trưởng BTC xem xét các khâu chuẩn bị tại khối văn phòng

Bảo Toàn (Giác Ngộ Online)