Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561: 271 giới tử Tỳ-kheo và Sa-di Bắc tông thi tụng Luật

574

Chiều qua, 7-5, các giới tử Tỳ-kheo và Sa-di tại Đàn giới Việt Nam Quốc Tự đã đăng ký thi tụng Luật trường hàng. Đây là phần thi bắt buộc trước khi chính thức xếp danh sách thứ tự tấn đàn theo quy định của Ban khảo hạch Đại giới đàn Trí Tịnh

Có 158 giới tử Tỳ-kheo và 113 giới tử Sa-di vượt qua vòng thi viết và trắc nghiệm vào ngày 2-5 vừa qua. Các giới tử Tỳ kheo phải thi tụng 4 cuốn Luật trường hàng (Luật tiểu): Tỳ-ni, Oai nghi, Sa-di và Cảnh sách; riêng giới tử Sa-di thi 2 cuốn Tỳ-ni và Oai nghi.

Trước đó vào buổi chiều, các giới tử tại đây đã hành lễ sám hối hồng danh tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự dưới sự hướng dẫn của Ban Quản giới tử.

 P.Đăng (Giác Ngộ Online)