Đại giới đàn Phi Lai – Chí Thiền năm 2017 viên mãn

1146

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, Đại giới đàn Phi Lai – Chí Thiền năm 2017 do BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng tổ chức đã trang nghiêm khai mạc hôm 30-7, tại chùa Hương Sơn (P.2, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng).

Giới tử Tỳ-kheo-Ni cầu Chánh pháp Yết-ma

Theo chương trình, vào lúc 14 giờ ngày 30-7, tại chùa Hương Sơn và chùa Đại Giác đã tiến hành nghi thức truyền giới cho các giới tử, tuần tự các đàn từ Sa-di, Sa-di-Ni, Thức-xoa-ma-na.

Vào lúc 17g ngày 30-7, tại giới trường chùa Khánh Sơn, Ban tổ chức tiến hành nghi thức truyền giới cho các giới tử Tỳ-kheo.

Và 3g sáng qua, 31-7, tại chùa Đại Giác (TP.Sóc Trăng) nghi thức truyền giới cho các giới tử Tỳ-kheo-Ni cũng tiến hành. Sau khi thọ nhận giới pháp, lúc 7g sáng cùng ngày, chư Ni qua chùa Khánh Sơn cầu Chánh pháp Yết-ma và thọ Bồ-tát giới.

Như vậy, Đại giới đàn Phi Lai – Chí Thiền năm 2017 có 159 giới tử Tỳ-kheo, 170 giới tử Tỳ-kheo-Ni, 158 giới tử Thức-xoa, 227  giới tử Sa-di và 139 giới tử Sa-di-Ni.

Sau khi hoàn tất các đàn giới truyền giới pháp cho các giới tử, Ban Tổ chức đã làm lễ bế mạc giới đàn cùng ngày.

Thích Định Hương (GNO)