Thứ Tư, 27 Tháng Chín 2023
TIN TỨC Sự kiện Đại giới đàn Pháp Loa:Truyền đăng tục diệm

Đại giới đàn Pháp Loa:Truyền đăng tục diệm

  Đại giới đàn Pháp Loa do BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức đã trang trọng diễn ra từ ngày 08 đến 12/10/2017(nhằm ngày 19 đến 23 tháng 9 năm Đinh Dậu)tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức (Long Thành – Đồng Nai) với 2.636 giới tử cầu giới và chia ra:Phân viện Tăng, nơi diễn ra lễ khai mạc, khảo hạch giới tử Tăng, khai đạo giới tử, truyền giới Tỳ-kheo, Sa-di, Bồ-tát, Thập thiện, Ngũ giới cũng như lễ bế mạc;Phân viện Ni, nơi sinh hoạt cũng như khảo hạch giới tử Ni,truyền giới Tỳ-kheo-Ni;Thức-xoa-ma-na và Sa-di-Ni.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS cùng chư Tôn đức Văn phòng II TƯGH; chư Tôn đức thuộc Giáo hội tỉnh nhà: HT.Thích Nhật Quang, Trưởng BTS, Trưởng ban Tổ chức; HT.Thích Giác Quang, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự; TT.Thích Huệ Khai, Phó Thường trực BTS; TT.Thích Bửu Chánh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS,… cùng chư Tôn đức BTS Phật giáo các tỉnh thành: TP.Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu; Bình Dương; Quảng Nam,…; BTS các huyện thị và TP.Biên Hòa và Tăng Ni, trụ trì các tự viện trong trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt còn có sự quan tâm đến thăm giới đàn của HT.Thích Thanh Từ- Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm hiện nay, người học trò ưu tú của cố Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo Thích Thiện Hoa.

Về phía chư Tôn đức Ni có sự tham dự của: NT.Thích Nữ Tịnh Nguyện, Quyền Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích Nữ Như Châu, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM; NT.Thích Nữ Huệ Hương, Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới  tỉnh cùng chư Tôn đức Ni các tự viện.

Về phía lãnh đạo chính quyền có các ông Trần Tấn Hùng, Phó ban Tôn giáo Chính phủ; ông Đỗ Văn Phớn, Vụ trưởng – Trưởng Đại diện phía Nam Ban Dân vận T.Ư; ông Lương Hoài Nhân, Phó ban Công tác phía Nam – UBTƯ MTTQVN; ông Nguyễn Cao Cường, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Quốc Vũ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh,… cùng đại diện các cơ quan ban ngành T.Ư, tỉnh Đồng Nai, TP.Biên Hòa, H.Long Thành. Phát biểu khai mạc, HT.Thích Nhật Quang nhấn mạnh: “Hơn nửa thế kỷ qua, nương nhờ sự giáo dưỡng của Đại lão Hòa thượng Thiền sư thượng Thanh hạ Từ, Tăng Ni và Phật tử hàng môn hạ của Ngài, từng bước được nuôi dưỡng giới thân huệ mạng, từng bước tiến tu trong niềm tin kiên cố. Thành kính tưởng niệm, cảm trọng công đức cao dày của bậc Ân sư, Tăng Ni tứ chúng Thiền phái Trúc Lâm nhất tâm phát nguyện phụng cúng Đại giới đàn Pháp Loa. Bao nhiêu công đức có được xin dâng lên cúng dường Hòa thượng Ân sư, chúc nguyện Thầy thân tâm an hòa, cửu trụ Ta-bà, lợi lạc quần sanh. Đồng nguyện Phật pháp xương minh, Giáo hội vững mạnh, Thiền phái Trúc Lâm sống mãi trong lòng Phật giáo và Dân tộc Việt Nam…”. Hòa thượng còn nhắn nhủ: “Giới tử phải chí thành cần cầu Giới pháp cao quý của Phật. Lãnh thọ rồi, nguyện suốt đời vâng giữ và noi theo hạnh nguyện cao rộng của Chư Phật, chư Bồ-tát và hiện tiền chư Tôn thiền đức, biến Giới pháp thành Thánh thể nhậm vận châu lưu khắp Pháp giới, nhuần gội trời người, hàm triêm lợi lạc. Có thế mới phần nào đền đáp thâm ân Phật tổ, Sư trưởng, Giới sư và không cô phụ tứ trọng ân, không cô phụ tâm nguyện xuất gia cầu đạo Vô thượng của chính mình”.

Thay mặt chư Tôn đức chứng minh, Hòa thượng Phó Pháp chủ Thích Trí Quảng đã ban đạo từ cho buổi lễ. Hòa thượng đã hồi tưởng lại những năm tháng khó khăn của Phật giáo miền Nam: Tổ Khánh Hòa là người có công lao lớn cho việc xây chùa, mở trường đào tạo Tăng Ni. Một trong những người học trò xuất sắc của Tổ Khánh Hòa là cố HT.Thích Thiện Hoa, người có công trong đào tạo Tăng tài, tiếp Tăng độ chúng. Hòa thượng Phó Pháp chủ cho biết thêm, Thiền phái Trúc Lâm là sự hợp nhất của ba dòng thiền: Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường; hợp thành dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử do ngài Trần Nhân Tông đứng đầu. Tổ Pháp Loa là một người hết sức đặc biệt, khi mới 24 tuổi đã được Trúc Lâm Điều Ngự giao phó trọng trách Tông chủ của một Thiền phái lớn. Qua đó, chúng ta thấy được tài năng và đức độ của Ngài. Vì vậy các giới tử được thọ giới tại Giới đàn lần này là một diễm phúc lớn. Sách tấn các giới tử, Hòa thượng chỉ dạy, các giới tử phải hướng về chư vị Giới sư như hướng về mặt trời. Giới tử phải luôn giữ tâm chánh niệm, lòng chí thành để giới thể được châu viên. Quý vị đã lãnh thọ thì phải phát nguyện gìn giữ trọn đời, góp phần trang nghiêm tự thân, lợi lạc tha nhân và phát triển Giáo hội.

Dịp này, ông Nguyễn Quốc Vũ đã bày tỏ sự vui mừng trước Phật sự của BTS GHPGVN tỉnh và Thiền phái Trúc Lâm. Ông chia sẻ, chính quyền tỉnh luôn ủng hộ những hoạt động chính đáng của các Tôn giáo trên địa bàn, trong khuôn khổ pháp luật và quyền tự do tín ngưỡng:“Giáo dục và hoằng pháp là hai vấn đề mà Đức Phật quan tâm khi còn tại thế. Vì vậy việc đào tạo Tăng tài và mở khai Giới đàn là một việc làm đúng tinh thần Đạo pháp. Tôi tin tưởng, các giới tử thọ giới sẽ luôn giữ gìn Giới luật của Phật, pháp luật Nhà nước…”

Sau lễ khai mạc, Hội đồng Thập sư quang lâm giới trường, niệm hương bạch Phật, cử hành nghi thức khai chuông bảng do TT.Thích Lệ Trang đảm trách.

Theo đó, HT.Thích Nhật Quang được cung thỉnh đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Tỳ-kheo; HT.Thích Minh Thông Tuyên Luật sư, Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Quang, Giáo thọ A-xà-lê; HT.Thích Liêm Chính được cung thỉnh đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Sa-di.

NS.Thích Nữ Như Dung đối trước Đại Tăng cung an chức sự, cung thỉnh Hội đồng Thập sư Ni. ĐànTỳ-kheo-Ni cung thỉnh NT.Thích Nữ Như Châu đương vị Đường đầu Hòa thượng Ni; đàn Thức-xoa-ma-na cung thỉnh NT.Thích Nữ Huệ Giác đương vị Đường đầu Hòa thượng Ni; đàn Sa-di-Ni cung thỉnh NT.Thích Nữ Huệ Hương đương vị Đường đầu Hòa thượng Ni.

Kế đến giới tử Tâm Thiện Đạo bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đến với chư Tôn đức Đại Tăng và phát nguyện: “Chúng con xin phát nguyện, sau khi lãnh thọ Giới pháp, từ chư Tôn đức Giới sư truyền trao, mỗi Tăng Ni giới tử chúng con sẽ nghiêm trì các giới đã thọ, tinh cần trong tu học, thành tựu giới thể, không vi phạm các học giới, không để các dục vọng trói buộc, quyết tâm đoạn trừ những ác pháp, thành tựu các thiện pháp để trưởng dưỡng đạo tâm. Đồng thời chúng con luôn xem Giới luật là thước đo Tăng phong, phẩm hạnh và đạo lực trên lộ trình tiến tu giải thoát, làm lợi mình lợi người, hoàn thành trách nhiệm, bổn phận của người tu sĩ đối với Giáo hội và người công dân đối với đất nước”.

(Sau buổi khảo hạch, các giới tử trúng tuyển, đủ tư cách thọ giới gồm: 493 giới tử Tỳ-kheo, 506 giới tử Tỳ-kheo-Ni, 516 giới tử Thức-xoa-ma-na, 494 giới tử Sa-di, 627 giới tử Sa-di-Ni. Ngoài ra còn có hơn 1.200 Phật tử phát tâm thọ Bồ-tát; Thập thiện và Ngũ giới).

Ngày 10/10/2017, Hội đồng Giới sư quang lâm giới trường để tấn đàn truyền Tỳ-kheo giới.Hội đồng Thập sư cung thỉnh HT.Thích Nhật Quang làm Hòa thượng Đường đầu truyền giới; HT.Thích Minh Thông làm Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Quang, TT.Thích Lệ Trang làm Giáo thọ A-xà-lê; HT.Thích Hải Mẫn, HT.Thích Thiện Cảnh, HT.Thích Thiện Đạo, HT.Thích Trí Chơn, TT.Thích Giác Văn, TT.Thích Thông Phương, TT.Thích Huệ Quang làm tôn chứng Tăng-già.

Sau khi Hòa thượng Yết-ma-A-xà-lê bạch tứ Yết-ma, vô tác giới thể của giới tử được tác thành.Kế đến, Hòa thượng khuyến tấn và trao giới tướng Tỳ-kheo (250 giới).Các giới tử lần lượt được Hòa thượng Yết-ma A-xà-lê trao truyền tam y, bát, tọa cụ và đãy lọc nước – là những pháp khí không rời của Tỳ-kheo đệ tử Phật. Các giới tử đã phát nguyện lãnh thọ và phụng trì.Khi các giới tử đã được tác thành tánh và tướng Tỳ-kheo, Hòa thượng Đường đầu giáo giới các tân Tỳ-kheo. Hòa thượng nói: “Các vị cần phải học đủ các giới đã thọ, nên phương tiện để biết chỉ và trì thì mới sanh ra công đức. Bên cạnh đó, các vị cần phải biết ứng dụng vào đời sống hiện đại, để không thấy Giới luật trở nên lạc hậu không phù hợp với xã hội hiện nay”.

16 giờ cùng ngày, sau lời tác bạch của NS.Thích nữ Như Dung, điển lễ giới đàn Ni, ĐĐ.Thích Đạo Dũng hướng dẫn chư Ni đảnh lễ Tam bảo, bái Đại Tăng cầu trao truyền Chánh pháp cho giới tử Ni.Sau khi vấn hòa xong, các giới tử Ni vân tập trước Đại Tăng và được Hòa thượng Yết-ma hỏi các già-nạn.

Thứ tự lần lượt 3 vị giới tử Ni được gọi vào để bạch tứ Yết-ma giữa hai bộ Tăng Ni mà tác thành giới thể. Giáo thọ Tăng trao 8 pháp Ba-la-di và còn các pháp khác trong 348 học giới phải thân cận các bậc Trưởng thượng Ni để học cho đủ.Hòa thượng Yết-ma đã trao Bát kỉnh pháp. Sau khi giới tử đã thành bản thể Tỳ-kheo-Ni, chư Tôn đức đã hướng dẫn các giới tử xả man y và tiếp nhận tam y, bát, tọa cụ và đãy lọc nước.

Ngày 12/10/2017,phát biểu bế mạc, TT.Thích Huệ Khai cho biết Đại giới đàn năm nay đã hội tụ được nhiều duyên lành. Thượng tọa gửi gắm: Ban Kiến đàn mong muốn các giới tử luôn vâng giữ những giới pháp đã thọ, nhằm đem lại an lạc cho tự thân, góp phần xây dựng và phát triển Giáo hội.

ĐĐ.Thích Đạo Huy, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai đã báo cáo công tác tổ chức Giới đàn. Theo đó, Đại giới đàn Pháp Loa do BTS GHPGVN tỉnh và Thiền phái Trúc Lâm phối hợp tổ chức, hơn 2.600 giới tử xuất gia phát nguyện thọ giới và hơn 1.200 Phật tử tại gia phát tâm thọ Bồ-tát, Thập thiện và Ngũ giới.

Đại diện giới tử, thủ khoa Sa-di Thích Trúc Bổn Pháp đã tác bạch tri ân: “Hàng đệ tử chúng con nguyện trọn đời tôn kính Ba-la-đề-mộc-xoa, luôn lấy Giới luật làm thầy hướng đạo, xem giới tướng như tròng con mắt của mình, ra sức giữ gìn trang nghiêm để có thể thanh tịnh nhập vào giới thể, tăng trưởng đạo tâm, trở nên người hữu dụng, lợi đạo ích đời, thành tựu ý nguyện cao đẹp, thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, ngõ hầu đền đáp tứ trọng ân trong muôn một”.

Ban huấn từ đến các giới tử, HT.Thích Nhật Quang nhắn nhủ: “Thế hệ Tăng Ni kế thừa hãy luôn ghi nhớ truyền đăng tục diệm là bổn phận, là sứ mệnh thiêng liêng của người con Phật. Mỗi Tăng sĩ phải tự thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ của mình bằng con đường Giới – Định – Tuệ, không có con đường nào khác. Ngọn tâm đăng Phật tổ có được sáng mãi trên thế gian hay không, cuộc đời có bớt khổ thêm vui hay không, tất cả đều trông cậy vào thế hệ kế thừa mai sau”.

HT.Thích Giác Toàn chúc mừng sự thành công của Đại giới đàn, đồng thời khuyến tấn các giới tử luôn tinh tấn dấn thân hành đạo, giữ gìn Giới luật.

Nhân dịp này, Ban Khảo hạch đã tuyên đọc danh sách các giới tử thủ khoa các đàn, trao những phần quà động viên và trao tặng Bằng Tuyên dương công đức đến Hội đồng Giới sư, Ban Hộ đàn, các Tiểu ban đã tích cực đóng góp cho thành tựu của Giới đàn.Đại giới đàn hoàn mãn sau lời cảm tạ của TT.Thích Thông Hạnh, Phó BTS GHPGVN tỉnh.

Theo Bích Nham Lục (Đại 48, 143, quyển Hạ): “Tuyển Phật trường là tuyển những người tu hành, sau này có khả năng thành Phật, thành Tổ. Điều đó khẳng định mục đích và ý nghĩa Phật sự này rất cao quý, thể hiện việc xét tuyển chọn nguời xuất gia học đạo chính thức đứng vào hàng ngũ Tăng già là điều tiên quyết, quan yếu của Giáo hội. Nó quyết định vận mệnh Tăng già trong sứ mệnh truyền đăng tục diệm, khiến cho Chánh pháp được trường tồn, chúng sinh được an lạc.”Do vậy, công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức là cực kỳ quan trọng. Với nỗ lực vượt qua khó khăn của BTS tỉnh,Đại giới đàn Pháp Loa được thành công tốt đẹp, không chỉ mang ý nghĩa đối với các người mới xuất gia học đạo mà còn của cả Giáo hội tỉnh thiết thực chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng Đạo pháp.

Thông Pháp

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!