Đại giới đàn Hải Dương thành tựu viên mãn

269
Chùa Đông Thuần
20 Đại lộ Hồ Chí Minh, P. Lê Thanh nghị, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngày 23-12 (28-11-Kỷ Hợi), nghi thức truyền trao giới pháp cho các giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn chùa Đông Thuần – trụ sở GHPGVN tỉnh (P.Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương) do BTS Phật giáo tỉnh tổ chức đã diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh.

Theo đó, sáng qua, tất cả các vị nghiệp sư của giới tử đã đỉnh lễ Hội đồng Giới sư. Tất cả các giới tử cầu thụ Tỳ-khiêu, Tỳ-khiêu-ni, Sa-di, Sa-di-ni đã làm lễ Hội đồng Giới sư.

Thọ nhận y-bát
Sau khi các nghi thức lễ thỉnh cầu đã xong, y theo luật, Hội đồng Giới sư Ni đã làm lễ Hội đồng Giới sư Tăng để bắt đầu cho việc truyền trao giới pháp cho giới tử Ni. Chư tôn đức Tăng Ni hai Hội đồng Giới sư cùng quý tôn đức nghiệp sư Tăng, nghiệp sư Ni và các giới tử đã quang lâm chính điện lễ Phật cầu gia bị. Sau đó là các nghi thức chuẩn bị cho giới đàn được trang nghiêm.
Ban tổ chức cung an chức sự, cung thỉnh Hội đồng Giới sư Tăng do HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban TT-XH TƯGH, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh làm Đường đầu Hòa Thượng; TT.Thích Thanh Vân ngôi vị Yết-ma  A-xà-lê; TT.Thích Thanh Dũng ngôi vị Giáo thụ A-xà-lê; TT.Thích Thanh Viễn, TT.Thích Thanh Thắng làm Tôn chứng Tăng-già.
Hội đồng Giới sư Ni, Ban tổ chức đã cung thỉnh NT.Thích Đàm Đạt làm Đường đầu Hòa thượng; NS.Thích Bảo Hạnh đương vi Yết-ma A-xà-lê; NS.Thích Đàm Hương làm Giáo thụ A-xà-lê; NT.Thích Đàm Thảo, NS.Thích Đàm Thơm làm Tôn chứng Tăng-già.
Sau khi tác pháp Yết-ma kết giới trường, các giới tử Tỳ-khiêu, Sa-di đã được quý thầy điển lễ hướng dẫn phép thỉnh Giới sư, tôn chứng Tăng-già và được Hòa thượng Đường đầu khai đạo. Tăng Yết-ma vấn hòa cho các giới tử lần lượt được thụ giới, Thượng tọa giáo thụ hỏi các già-nạn và khinh-già để kiểm tra tư cách và được Thượng tọa Yết-ma A-xà-lê tác pháp Yết-ma. Sau một lần hỏi và ba lần lấy biểu quyết, vô tác giới thể đã thành tựu cho một giới tử đắc giới Tỳ-khiêu như pháp.
Hòa thượng Đường đầu đã trao giới tướng, Thượng tọa Yết-ma trao ba y cho giới tử đắc giới Tỳ-khiêu lãnh thụ. Các đàn giới trang nghiêm như pháp, 3 tân Tỳ-khiêu, 1 giới tử Sa-di, 4 Sa-di-ni đã lễ tạ hội đồng giới sư.
Buổi chiều cùng ngày, hai hội đồng giới sư đã làm Chính pháp Yết-ma cho 8 vị Thức-xoa-ma-na cầu giới Tỳ-khiêu-ni.
Nhân dịp này HT.Thích Quảng Tùng đã khuyến tấn các nghiệp sư, đặc biệt là các giới tử mới thụ giới phải luôn nỗ lực tinh tấn tu học, các hành giả phải luôn hành trì lễ tụng, y pháp, y luật chuyên cần học hỏi giới pháp của Đức Phật, biết dụng công hành đạo, tinh tiến tu học trau dồi Giới-Định-Tuệ, lấy giới luật làm căn bản, giữ thân tâm thanh tịnh và luôn hướng về Tam bảo, xứng đáng làm Thầy.
“Vì các vị chính là sứ giả của Như Lai được thọ nhận và đem Chính pháp của Ngài hoằng hóa khắp muôn nơi làm cho Phật giáo được trường tồn chúng sinh an lạc”, Hòa thượng nói.
Được biết, Đại giới đàn diễn ra trong ba ngày (21 đến 23-12, nhằm 26 đến 28-11 ÂL) với các nội dung theo quy củ thiền môn miền Bắc, các giới tử phải trải qua các giai đoạn hành sám, nghe giáo giới, hướng dẫn nghi thức đăng đàn và chính thức thọ giới.
Quảng Thuyết (Giác Ngộ Online)