Đà Nẵng: Chư Ni môn phong chùa Bảo Quang thọ tang và tưởng niệm cố Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tâm

97

Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tâm – Khai sơn chùa Bảo Quang (Hamburg – Đức) do niên cao trưởng lạp trưởng đã thâu thần viên tịch vào lúc 6h59’ ngày 12/6/2021 (ngày 3 tháng 5 năm Tân Sửu) tại chùa Bảo Quang – Hamburd, Đức. Trụ thế: 83 năm – Hạ lạp: 57 năm.

Cố Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tâm cầu pháp xuất gia với cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Minh – Khai sơn chùa Bảo Quang, Đà Nẵng từ năm 15 tuổi. Bốn năm sau, vào ngày 19/06/1959 (Kỷ Hợi), Sư cụ cho Ni trưởng thọ Sa Di Ni và hai năm sau đó, ngày 17/11/1961 (Tân Sửu) thọ Thức Xoa Ma Na.

Đến năm 1965, nhận thấy đạo hạnh đã đầy đủ, Sư cụ cho Ni trưởng thọ Tỳ Kheo Ni – Bồ tát Giới tại Đại Giới đàn Vạn Hạnh tổ chức ở Tổ đình Từ Hiếu, Huế (17-18/7/1965 Ất Tỵ) do cố Đại lão Hòa thượng thượng Giác hạ Nhiên, đệ nhị Tăng Thống GHPGVNTN làm Hòa thượng Đàn đầu.

Năm 1984, cố Ni trưởng Diệu Tâm đến Đức Quốc và kiến tạo ngôi chùa Bảo Quang tại Hamburg.

Chùa Sư nữ Bảo Quang:Q. Hải Châu, 48 Núi Thành, Q. Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Do điều kiện khoảng cách xa xôi nhưng với tình pháp lữ thâm sâu, trong hai ngày 15 & 16/6/2021 (ngày 6 & 7/5 Tân Sửu), Ni chúng và huynh đệ đồng môn tại chùa Bảo Quang, Đà Nẵng đã tổ chức lễ tang cố Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tâm tại ngôi Bảo tự Bảo Quang mà ngày xưa cố Ni trưởng tân viên tịch đã có thời gian tu học tại đó.

Ni trưởng Thích Nữ Diệu Cảnh – UV HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN TP.Đà Nẵng, Trụ trì chùa Bảo Quang đã chủ trì Lễ tang với sự tham dự của quý Ni trưởng, Ni sư và Ni chúng pháp phái Tường Vân tại Đà Nẵng.

Chư Ni đã tổ chức lễ cầu siêu, thọ tang, tưởng niệm và cung thỉnh Giác linh Tham Phật, Yết Tổ tại chùa Bảo Quảng, Đà Nẵng.

Chùa Bảo Quang – Đà Nẵng