Công Văn: V/v không tổ chức lễ Trao bằng tốt nghiệp và Khai giảng của Trường Trung cấp Phật học thành phố Cần Thơ

147
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC
————-
Số: 08/TCPH-VP

V/v không tổ chức lễ Trao bằng tốt nghiệp và Khai giảng của Trường Trung cấp Phật học thành phố Cần Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————Cần Thơ, ngày 04 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi:

  • Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ;
  • Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ TP.Cần Thơ.

Căn cứ công điện số 01/CĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Vừa qua Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học thành phố Cần Thơ đã phát hành thiệp mời “Lễ trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng Phật học khóa II (2018-2020), Trung cấp Phật học khóa III (2018 – 2021) và Khai giảng Cao đẳng Phật học khóa III (2021 – 2023), Trung cấp Phật học khóa IV (2021 – 2024)” tổ chức ngày 12 tháng 5 năm 2021.

Tuy nhiên hiện nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để thực hiện theo tinh thần công điện của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học thành phố Cần Thơ không tổ chức cuộc lễ nêu trên mà chỉ phát bằng nội bộ cho Tăng Ni sinh đã Tốt nghiệp Cao đẳng Phật học khóa II và Trung cấp Phật học khóa III.

Tăng Ni lớp Trung cấp khóa mới của trường Trung cấp Phật học thành phố Cần Thơ có mặt tại điểm nội trú theo như quy định trong thông báo chiêu sinh để tham dự lễ khai giảng khóa An cư Kiết hạ PL.2565 đồng thời Khai giảng lớp Trung cấp Phật học khóa IV, sau đó Tăng Ni sinh lớp Trung cấp sẽ An cư theo quy định tại 02 điểm trường hạ.

Riêng Tăng Ni sinh lớp Cao đẳng khóa mới tập trung vào ngày 10 tháng 9 năm 2021 để dự lễ Khai giảng và sau đó nhập học.

Kính thông tri đến chư Tôn Giáo phẩm và quý ban hoan hỷ liễu tri.

Trân trọng./.

Nơi nhận:– Như trên;
– Chư Tôn đức đã nhận Thiệp mời;
– Tăng Ni sinh lớp TCPH khóa III, IV; lớp CĐPH khóa II, III;
– Lưu: Văn phòng.

 

HIỆU TRƯỞNG

Thượng tọa Thích Bình Tâm