Công văn V/v An cư kết hạ PL.2565 – DL.2021 trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương

124

Ngày 21/05/2021 Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN đã có Thông bạch số 129/TB-HĐTS về việc tổ chức An cư kết hạ PL.2565 – DL.2021 trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương.

Ngày 02/04/2021 Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN đã có Thông bạch số 128/TB-HĐTS hướng dẫn về việc tổ chức An cư kết hạ PL.2565 – DL.2021.

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 đang rất phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt tập trung nhiều ở khu vực phía Bắc. Do vậy, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương xem xét việc tổ chức An cư kết hạ vào thời gian Hậu an cư (từ 16/5 AL đến 16/8 AL). Trong trường hợp các Ban Trị sự theo truyền thống tổ chức Tiền An cư phải đảm bảo đúng các quy định của Bộ Y tế và UBND các địa phương về an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các địa phương có văn bản báo cáo về công tác tổ chức An cư kết hạ trước tình hình diễn biến dịch bệnh hiện nay về Văn phòng Trung ương GHPGVN (VP1).

Thiện Minh