Công dụng chữ tu

128

  Xét kỹ chữ tu, phần chính là con đường tự thấy phẩm hạnh của mình, còn nhiều khuyết điểm, nên cần phải sửa đổi, trau dồi cho đến mức tinh vi. Vì thế, người chân tu lúc nào cũng chăm lo nghiên cứu suy tầm cốt tìm cho được con đường chánh đạo để hoàn thành chí nguyện “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài”. Tuy vậy, trong đời có hai hạng người chí hướng khác nhau:

– Hạng người tâm hạnh thấp kém, chí hướng của họ luôn chú trọng về danh tiếng, nên chí người rất cạn cợt, tâm hồn lúc nào cũng vướng mắc trong ý nguyện tham danh lợi dưỡng. Bởi thế, khi đạt được điều gì quyền lợi trên bước đường tu, họ cố tình ôm giữ riêng cho bản thân mình, không bao giờ chịu san sẻ cho ai khác. Thật ra, lúc ấy họ quên hết ý nghĩa chữ tu, ngoài sự trau sửa tâm hạnh cho đến mức tinh vi, họ cần phải thực hành ý nghĩa “tự hành hóa tha”, “tự lợi lợi tha”, đây mới chính là điều chính yếu của chữ tu. Những người tu kể trên đây, sở dĩ có tâm trạng như vậy là vì họ thiếu căn bản tu hành, gốc đạo không được sâu dày. Do đó, chí nguyện của họ chỉ hướng ra ngoại diện, mà không thông đạt đến chỗ cứu cánh uyên thâm. Thật là một điều đáng tiếc!

– Hạng người có ý chí cao siêu, tâm tình rộng lớn, lòng như biển cả, trời cao, bao dung độ lượng. Chí hướng của họ khác biệt hơn những kẻ tầm thường, họ biết rõ công dụng chữ tu có ý nghĩa sâu rộng. Tất nhiên, chữ tu có nhiệm vụ dẫn dắt con người tự mình khai thác giá trị cao quý đến tột mức tinh vi vì mỗi con người đều có Phật tánh. Hạng người này, khi phát tâm tu mộ đạo, họ đều lập nguyện sâu rộng: thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Tuy nhiên, lòng họ như trời trong gương sáng, nên tuy hành đạo hóa đời mà lòng vẫn an nhiên tự tại. Họ cũng không thấy có tướng người và mình. Nhân đây trên bước đường tu học chỉ là người khách vãng lai tùy duyên ứng hóa mà thôi.

Tóm lại, công dụng chữ tu hàm ẩn ý nghĩa khai thác phẩm cách trong mỗi con người vốn sẵn có. Thế nên, chữ tu có công dụng làm tăng trưởng địa vị cao quý của con người, cũng là làm tăng tiến nhân phẩm đến mức ưu mỹ tuyệt vời.

Công dụng chữ tu, giống như nhà kỹ sư có đủ công năng khai thác hầm mỏ để tìm nguyên liệu ứng dụng vào đời sống con người, làm tăng thêm giá trị vật chất, những phương tiện sinh hoạt đời thường sung mãn cho xã hội nhân loại. Nghiền ngẫm cho kỹ, phần công dụng của các bác sĩ, kỹ sư chỉ chuyên tâm khai thác về vật chất nên khó tránh khỏi bị lợi dụng, cũng không tránh khỏi sự đua tranh quyền lợi, do đó thường gây ra sự xô xát giết hại lẫn nhau.

Riêng phần công dụng chữ tu, Phật giáo luôn chú trọng về tâm đức nên có công năng hướng dẫn con người thẳng tiến đến chỗ “bình đẳng viên dung”. Vì vậy, nương vào công năng chữ tu có mật dụng chuyển hóa toàn diện con người từ thấp lên cao, từ phàm đến thánh, từ khổ đến vui thật là thậm thâm vi diệu.

Chiếc lá vàng rơi giữa biển đời
Theo làn sóng lượn mãi chơi vơi
Biết đâu may rủi phần duyên số
Chợt tỉnh bừng lên ý niệm xưa.

TKN. Như Như