Chủ Nhật, 22 Tháng Năm 2022
Cảm tác Chuyển hóa tâm

Chuyển hóa tâm

  Xuất gia tu học là để chuyển hóa khổ đau. Đức Phật dạy: “Đây là khổ, đây là nguyên nhân dẫn đến sự tập khởi của khổ, đây là con đường tu tập đưa đến chứng nghiệm an lạc, hết khổ. Nhưng phiền não vẫn còn, dễ buồn, dễ giận… vì còn nằm trong sự trói buộc của tham khoái lạc các giác quan, tham tự thân, tham các sắc pháp, tham ăn ngủ, tham cõi trời…1

Vậy làm sao để hết tham, hết phiền muộn? Việc học pháp không thể thiếu bậc thầy hướng dẫn. Đức Phật dạy: “Vị ấy có lòng tin đi đến gần, kính lễ, lóng tai nghe pháp, thọ trì, suy tư ý nghĩa, sau đó nỗ lực cân nhắc, tinh cần…”2 thì vị ấy sẽ chứng được sự thật với trí tuệ.
Sau khi tìm hiểu, suy tư, thấy nguyên nhân không ngoài sự tập khởi của năm uẩn, tiếp đến thực tập Bát chánh đạo qua phương pháp tụng kinh, trì chú, niệm Phật, quán hơi thở… Nhờ thực tập Pháp, tâm được an trú trong định và tuệ, nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của “giữ giới, phòng hộ, thấy sự nguy hiểm trong từng lỗi nhỏ nhất.”3 Từ đó, các thiện pháp được huân tập và tăng trưởng, “từ bỏ 16 ác pháp, gần gũi những bậc thiện tri thức học pháp, hành pháp.”4 Người học và hành Pháp, không thể có tâm cống cao, ngã mạn, khó nói, mà cần có tâm nhu hòa, hiền thiện, tâm có “tàm quý.” Thân, khẩu, ý, mạng sống thanh tịnh, luôn hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm, chánh niệm tỉnh giác…5

Đó là những điều căn bản đi đến đoạn trừ vọng tưởng, khổ đau. Tu tâm để có Chánh niệm, Chánh định; tu thân có Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng. “Khi lạc hay khổ thọ khởi lên không xâm chiếm tâm vì thân có tu tập; khổ thọ khởi lên không chi phối tâm vì tâm có tu tập.”6 Khi căn tiếp xúc với trần, làm sao thắp sáng sự nhận biết “sắc, thọ, tưởng, hành, thức, quá khứ, tương lai, trong hay ngoài… Cái này không phải là ta, không phải tự ngã của ta.”7… Nếu cho là tự ngã thì chúng ta đang sống với vọng tâm, với sự chấp thủ thì làm sao tìm thấy sự an lạc thật sự, bởi vì nguyên nhân “sự tập khởi của khổ là ái, sự đoạn diệt khổ là ly tham, con đường đưa đến đoạn diệt khổ là Bát chánh đạo.”8

Đức Phật chỉ rõ tiếp là “lạc thọ, khổ thọ, hay không khổ không lạc thọ, sống quán tánh ly tham, đoạn diệt, quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy thực tập như vậy nên tâm không chấp trước, không phiền não, tâm được chuyển hóa.”9 Ngay nơi thân năm uẩn khi “sáu căn tiếp xúc sáu trần không tán thưởng, không chấp thủ, không an trú thời dục hỷ diệt”10 quán “sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, sáu thức thân là vô thường, khổ, vô ngã thực tập bảy giác chi đưa đến ly tham và chứng đạt Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát.”11

Vậy ai tu tập đều mong chuyển hóa tâm, chứng nghiệm an lạc ngay hiện tại. Hơn bao giờ hết ngay bây giờ chúng ta cần thường xuyên thực tập pháp để chứng nghiệm niềm an lạc từ lời Đức Phật dạy và những bậc Thầy đã dày công hướng dẫn.

Trung Thảo 1. Kinh Tâm hoang vu, số 16
 2. Kinh Kitagiri, số 70.
 3. Kinh Ước nguyện, số 6.
 4. Kinh Thừa tự pháp, số 3.
 5. Đại Kinh xóm ngựa, số 39.
 6. Đại Kinh Saccaka, số 36.
 7. Tiểu Kinh Saccaka, số 35.
 8. Kinh Chánh tri kiến, số 9.
 9. Tiểu Kinh đoạn tận ái, số 37.
 10. Kinh Giáo giới Phú Lâu na, số 145.
 11. Kinh Giáo giới Nandaka, số 146.

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!