Thứ Tư, 21 Tháng Hai 2024
Phật họcChùm thơ xuân cửa thiền

Chùm thơ xuân cửa thiền

<HĐ>- 拂拂山香滿路飛
野花零落草披離
春風無限深深意
不得黃鶯說向誰
佛鑒慧勤


Âm:


Phất phất sơn hương mãn lộ phi
Dã hoa linh lạc thảo phi ly
Xuân phong vô hạn thâm thâm ý
Bất đắc hoàng oanh thuyết hướng thùy
(Phật Giám Huệ Cần (1059-1117) -thiền sư đời Bắc Tống)


Chuyển dịch:


Phơ phất hương ngàn khắp nẻo bay
Hoa đồng lác đác cỏ thơm xa
Gió xuân ý tứ sâu vô hạn
Chỉ có oanh vàng mới hót ra


Thích Thông Thiền

無題之一
座擁群峰覆白雲
鶯啼深谷不知春
巖前花雨紛紛落
午夢初回識故人
                  袁煥仙

Âm:

VÔ ĐỀ CHI NHẤT
Tòa ủng quần phong phúc bạch vân
Oanh đề thâm cốc bất tri xuân
Nham tiền hoa vũ phân phân lạc
Ngọ mộng sơ hồi thức cố nhân
                     Viên Hoán Tiên (1887-1966) – thi nhân đời Dân quốc

Chuyển dịch:

VÔ ĐỀ
Lặng ngồi giữa núi mây ngàn
Hang sâu oanh hót ngỡ ngàng đương xuân
Mưa hoa rải khắp triền non
Mộng xưa choàng tỉnh, cố nhân đây rồi
                               Thích nữ Tuệ Đăng

太和庵前坐泉
石泉何方好
波瀾过接時
應須高下坐
徐看吞吐奇
魚出聲中立
花開影外吹
不知流此去
響到幾人知
一譚元春

Âm:

THÁI HÒA AM TIỀN TỌA TUYỀN
Thạch tuyền hà phương hảo
Ba lan quá tiếp thời
Ưng tu cao hạ tọa
Từ khán thôn thổ kỳ
Ngư xuất thanh trung lập
Hoa khai ảnh ngoại xuy
Bất tri lưu thử khứ
Hưởng đáo kỷ nhân tri
Đàm Nguyên Xuân, thi sĩ triều Minh

Chuyển dịch:

NGẮM SUỐI TRƯỚC AM THÁI HÒA
Tựa đá ngắm: ập qua con sóng lớn
Nguồn nước tuôn dòng chảy cuộn khe sâu
Cá nhỏ nhảy rộn vang lời chào hỏi
Hoa nở bóng đong đưa, suối về đâu?
Réo rắt mấy ai hay?
Thích nữ Tuệ Đăng

Tin khác

Cùng chuyên mục