Thứ Năm, 27 Tháng Một 2022
TIN TỨC Tin tức Phật sự Chùa Thiên Quang Khai đàn Dược sư – Cầu nguyện Quốc thái...

Chùa Thiên Quang Khai đàn Dược sư – Cầu nguyện Quốc thái dân an

Tối mùng 8 tháng giêng năm Kỷ Hợi, tại Chùa Thiên Quang (T.X Dĩ An, tỉnh Bình Dương) hàng ngàn Phật tử gần xa đã vân tập về chốn già lam tham dự khóa lễ Khai đàn Dược sư – Cầu nguyện Quốc thái dân an.

Trước khi niêm hương bạch Phật, Ni Sư Hương Nhũ – Trụ trì chùa Thiên Quang đã có một pháp thoại về công hạnh Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (tiếng Phạn: Bhaisajyaguru – tiếng Anh: Medicine Buddha ), vị Phật ở cõi Tịnh Lưu Ly với 12 đại nguyện giải trừ các bệnh khổ cho chúng sanh và hướng dẫn các phật tử các thiện pháp hóa giải hung tai, báo chướng cho một năm mới.

Nhớ lại gần 10 năm trước khi Ni Sư mới về mảnh đất “ rẫy ba bà ” này, nhiều người đến chùa đầu năm xin đốt hình nhân thế mạng, hỏi sao hỏi hạn với nhiều sợ hãi và lo âu. Giờ đây, hàng Phật tử thấm nhuần lời dạy của Đức Phật tin sâu nhân quả, không còn quan tâm nhiều đến sao hạn nữa mà đã biết phát tâm làm các công đức lành: tu tập, bố thí, phóng sanh, sám hối, nghe pháp…để giải nạn tai, oan khiên, nghiệp chướng.

Tất cả tâm nguyện của người Phật tử thành tựu hay không đều do công đức của tự thân và sự gia trì của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, không thể bằng sự khấn cầu hay các hình thức tế lễ, mê tín dị đoan. Một ngày làm lành là một ngày cát tường, một tháng làm lành là một tháng cát tường, một năm làm lành là một năm cát tường, ngày nào cũng là ngày cát tường nếu ta chuyên làm các việc thiện, lánh xa các việc ác và giữ tâm ý trong sạch.

Khóa lễ Khai đàn Dược sư – Cầu nguyện Quốc thái dân an đã diễn ra trong sự trang nghiêm và thành kính của hàng ngàn Phật tử hướng đến sự an lạc và hạnh phúc cho toàn nhân loại.Cuối cùng, toàn thể đạo tràng đã nối bước chân chánh niệm của quý sư kinh hành trên sân chùa trong tiếng niệm Phật Dược Sư thiết tha và chí thành. Khóa lễ kết thúc trong niềm hỷ lạc và hân hoan của những người con Phật. Mọi người trở về nhà, tâm tâm niệm niệm thực hành lời Phật dạy:

“Bố thí xả xan thamPhóng sanh tiêu tật bệnh

Cúng dường tăng phước đức

Làm phước được an vui

Nghe pháp thêm an lạc

Sám hối tiêu nghiệp chướng

Tinh tấn được cát tường”.

Thiện Huy
theo phatgiao.org.vn

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!