Chùa Pháp Hoa, Đắk Nông, tổ chức đêm hoa đăng Phật thành đạo

1403

7 giờ 30 tối ngày mùng 8 tháng 12 năm Đinh Dậu, theo thông lệ hằng năm, Chùa Pháp Hoa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đã trang nghiêm tổ chức đêm hoa đăng ấm áp nhân kỷ niệm ngày thành đạo của Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

Quỳ trước Tam bảo,  Đại đức Thích Quảng Hiền, Phó Thường trực BTS PG tỉnh Đắk Nông, trưởng BTC đêm hoa đăng, cùng Chư Tôn Thiền Đức đã dâng hương với bài Trầm Hương Đốt trầm hùng, và sau đó là thỉnh ánh sáng trí tuệ từ Tam bảo, truyền lại cho Chư tôn đức và quý Phật tử tham dự.
Đại đức Thích Chiếu Ý, Phó BTS PG tỉnh Đắk Nông, Trưởng Ban Hoằng Pháp tỉnh, đãi lao Chư Tôn Đức đã hướng dẫn Phật tử ngồi trang nghiêm thiền tọa để ôn lại giây phút thiêng liêng mà Đức Phật Bổn sư của chúng ta đã chứng thành đạo quả dưới cội bồ đề sau 49 ngày tham thiền nhập định.
Tiếp đó, Đại đức đã thuyết giảng cho toàn thể hội chúng ý nghĩa đêm thành đạo và khuyến tấn mọi người tin tấn tu hành, phát huy tinh thần từ bi trí tuệ của Đức Phật, từng bước tu hành, hoàn thiện Phước báo và trí tuệ để có thể trở thành là Bồ tát, là Phật trong tương lai.
Đêm tổ chức lễ diễn ra rất nhẹ nhàng ấm áp, ánh nến trong lễ hội đã soi sáng cho tất cả, thầy truyền trò, Phật tử truyền tay nhau ánh sáng ấy, đó là tình thần kế thừa, truyền trao ánh sáng giáo pháp từ bi giải thoát của Chư Phật. Hãy cùng nhau chung tay thắp lên ngọn nến ấy, để soi sáng cho thế gian.
Tin & ảnh: Quảng Mẫn, Nhuận Trung
theo daophatngaynay