Chùa Long Thạnh:
Khóa tu Bát quan trai cuối năm Đinh Dậu

748

Sáng ngày 7-1-2018 (21-11 Đinh Dậu), chùa Long Thạnh (tổ dân phố Thạnh Danh, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã tổ chức khóa tu Bát quan trai kỳ thứ 11. Khóa tu lần này cũng chính là buổi lễ tổng kết năm để cùng nhìn lại những điều đã làm được, chưa làm được của mỗi người, từ đó đúc rút được những kinh nghiệm quý báu cho bản thân và cho toàn thể đạo tràng, góp phần nâng cao chất lượng tu học cho quý Phật tử trong thời gian tới.

Cũng trong buổi lễ, đại diện quý vị Phật tử đã đối trước chư tôn đức kính dâng lên lời phát nguyện. Lời phát nguyện tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng như là một lời tuyên thệ hung hồn khẳng định lại niềm tin vào ánh sáng và giáo lý của đấng Thế Tôn, không có một thế lực tà ma ngoại đạo nào có thể lay chuyển. Và cuối cùng là những lời phát nguyện luôn trau dồi trí đức, nguyện sống cuộc đời với tâm từ bi, bao dung tha thứ và yêu thương hết thảy đến muôn loài, muôn người của toàn thể đạo tràng.

Đại đức Thích Nhuận Pháp, trú trì chùa Long Thọ đã nhắc lại những thành tựu đã đạt được của toàn thể đạo tràng với một năm nhìn lại. Song bên cạnh đó, Thầy cũng đã nhắc nhở quý Phật tử phải luôn siêng năng, tinh cần tu học, năng làm điều phước thiện, trưởng dưỡng thân tâm, giữ gìn đạo hạnh, buông xả phiền não, tạo hành trang vững chắc trên con đường tìm cầu giải thoát.

Khép lại một năm Đinh Dậu với thật nhiều những nỗ lực của toàn thể đạo tràng, từng cá nhân, từng tập thể đã nhiệt tâm, nhiệt thành đóng góp sức lực, tịnh tài tịnh vật trong việc kiến thiết ngôi Tam Bảo đang dần hoàn thiện, xây dựng đạo tràng lớn mạnh, đó là những hành động dù nhỏ hay lớn đều rất vi diệu, rất thiêng liêng bởi giá trị to lớn để lại chính là khẳng định tinh thần đoàn kết, tinh thần ham học, ham tu của toàn thể đạo tràng cũng như quý Phật tử thập phương. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho toàn thể mọi người thân tâm đều an lạc, một năm mới vạn sự kiết tường như ý.

Quảng Ấn
theo daophatngaynay