Thứ Ba, 24 Tháng Năm 2022
TIN TỨC Sự kiện Chư Ni Bến Tre trang nghiêm An cư kiết Hạ

Chư Ni Bến Tre trang nghiêm An cư kiết Hạ

  Hằng năm, chư Ni Bến Tre trang nghiêm tổ chức An cư kiết Hạ tại chùa Bạch Vân, trụ sở hoạt động của Phân ban Ni giới tỉnh nhà. Mùa an cư năm nay, chư Ni cấm túc an cư tại trường hạ Bạch Vân từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 12 tháng 7 âm lịch. Tại đây gồm có 65 vị (36 vị Tỳ kheo Ni, 29 vị Thức Xoa Ma Na và Sa di, Tịnh nhơn) đến từ các ngôi chùa Ni ở các huyện, thị trên địa bàn tỉnh. Ban chức sự trường hạ đã cung thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Như Ngọc giữ ngôi thiền chủ, hai vị Ni trưởng Thích Nữ Như Chơn và Thích Nữ Như Đán làm phó thiền chủ. Hóa chủ trường hạ là Ni trưởng Thích Nữ Như Tâm, trụ trì chùa Bạch Vân. Đồng thời, Trường hạ chùa Bạch Vân đã suy cử Ni sư Thích Nữ Lệ Xuân làm nhiệm vụ quản chúng. Hỗ trợ công việc trường hạ còn có tiểu ban: Hương đăng, tri khách, thị giả, tri khố, khám bệnh,…

Phân ban Ni giới TW thăm và trao quà cho trường Hạ Bạch Vân

Trường hạ chùa Bạch Vân Nơi an cư của chư Ni Bến Tre

Trước nay, công tác tổ chức trường hạ tổ chức rất trang nghiêm, qui củ theo nếp thiền môn. Cho nên, lúc tác pháp an cư tại chùa Viên Minh, trụ sở của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, đồng thời còn là nơi an cư của chư Tăng trong tỉnh, Ni sư Thích Nữ Lệ Xuân và Sư cô Thích Nữ Diệu Nguyệt thay mặt toàn bộ chư Ni tỉnh nhà đến cầu giáo giới chư Tăng. Hòa thượng Thích Giác Mãn, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, thiền chủ trường hạ Viên Minh, thay mặt chư Tăng giáo giới cho đại diện Ni chúng Bến Tre. Đồng thời, cứ nửa tháng một lần, toàn thể chư Ni trong tỉnh về bố tát tại chùa Bạch Vân. Năm nay, toàn tỉnh có trên 200 vị về đây bố tát, tụng giới hết sức nghiêm túc với ý nghĩa thúc liễm thân tâm, trau giồi giới đức, tịnh tu Giới – Định – Tuệ miên mật trong 3 tháng, góp phần tinh tấn đạo nghiệp, bồi dưỡng tư lương tu tập.

Tại trường hạ chùa Bạch Vân, một số chư Tôn đức Tăng và Ni trong tỉnh được ban chức sự cung thỉnh giảng dạy luật Tỳ kheo, luật Sa di, kinh Tứ thập nhị chương, kinh Di giáo, kiến thức Phật học phổ thông, nghi lễ và hành chánh Giáo hội để trang bị nền tảng kiến thức nội điển cho Ni chúng đang cấm túc an cư.

Đồng thời, trường hạ Bạch Vân còn nhận được sự quan tâm của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre qua việc đến thăm và sách tấn chư Ni an cư ngay trong ngày đầu tiên khai pháp. Đặc biệt, ngày 15/7/2017, phái đoàn của Phân ban Ni giới TW do Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn – Phó Phân ban Ni giới TW dẫn đầu đến thăm, cúng dường trường Hạ trong đạo tình linh sơn pháp lữ. Thật là:

Ni chúng Bến Tre an cư
Bạch Vân trú xứ tiến tu pháp lành
Giới Định Tuệ càng kết tinh
Con gái Đức Phật quang vinh đạo mầu
Kết tình pháp lữ thêm sâu
Tỏa hương giới đức ngàn sau vẫn còn.

Minh Ngọc

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!