Thứ Hai, 4 Tháng Mười Hai 2023
Thơ caChăn trâu

Chăn trâu

Trở về chăn giữ một chú trâu,
Chạy nhảy lung tung phá hoa màu.
Dây thừng nắm chặt không cho chạy,
Giữ mãi chú ta chịu hồi đầu.

Dỗ dành lâu lắm mới đứng yên,
Nhờ công lễ bái với hành thiền.
Chú mới bằng lòng về an trú,
Thong dong từng bước, bước lặng yên.

Hạ này được ở trong thất yên,
Bỏ lại đằng sau những tạp duyên.
Nhiếp tâm an trú vào chánh niệm,
Hưởng một mùa hè thật bình yên.

Như Minh

Tin khác

Cùng chuyên mục