27 C
Ho Chi Minh City
T4, 27 Th1 2021 - 2564

Cao Tăng dị truyện (Đại sĩ Hải Vân)

Đại sĩ Hải Vân Ấn Giảng người Ninh Viễn, Phong Cốc, Sơn Tây, họ Tống con của Vi Tử. Sư sanh niên hiệu Thái Hòa...

Cao Tăng dị truyện (Hòa thượng Thiên Tuế ở trung Thiên Trúc)

Hòa thượng Thiên Tuế ở trung Thiên Trúc Sư tên Bảo Chưởng, người ở Trung Ấn Độ. Đời Ngụy Tấn, Sư đi về phương Đông, tự bảo rằng...

Cao Tăng dị truyện (Ngôn Pháp Hoa)

Ngôn Pháp Hoa Ngôn Pháp Hoa chẳng biết từ đâu đến, tướng Sư cổ quái, nói năng phóng khoáng, ẩn hiện không lường. Sư thường xăn quần vào chợ, hoặc...

Cao Tăng dị truyện (Tăng Thanh Tùng)

Tăng Thanh Tùng Thanh Tủng người ở Phước Châu. Lúc đầu Sư tham vấn Thiền sư Pháp Nhãn. Pháp Nhãn chỉ mưa, bảo Sư rằng: - Từng giọt, từng giọt rơi trong con mắt Thượng...

Cao Tăng dị truyện (Hòa thượng Hà Tử)

Hòa thượng Hà Tử Hòa thượng Hà tử (Tôm) tên Trí Nghiễm ở chùa Tĩnh Am, Hoa Đình. Ngày rằm tháng Bảy, ngoài làng tổ chức lễ Vu Lan. Tăng...

Cao Tăng dị truyện (Thiền sư Ngọc Tuyền)

Thiền sư Ngọc Tuyền Thiền sư Tông Liễn, người quê Thạch Chiếu, Hạp Châu, họ Đổng. Lúc nhỏ, có vị tăng đi ngang qua nhà, thấy...

Cao Tăng dị truyện (Tăng Đồng Tân)

Tăng Đồng Tân Đồng Tân tự là Trọng Ích, biệt hiệu Nguyệt Tuyền, họ Quách quê ở Phòng Sơn, Yến Đô. Sư thế phát với Kiên Công ở An Sơn,...

Cao Tăng dị truyện (Thiền sư Giác Tông)

Thiền sư Giác Tông Thiền sư Giác Tông, tự là Đạo Huyền, biệt hiệu Tùng Khê, họ Nam quê ở Phù Phong. Nhà theo nghiệp Nho, mẹ họ...

Cao Tăng dị truyện (Tăng Thu Nguyệt

Tăng Thu Nguyệt Thu Nguyệt là một vị sư già ở núi Huyền Cơ, Tô Châu. Sư tinh thông giới luật, lễ tụng chuyên cần, lấy uống trà làm Phật...

Cao Tăng dị truyện (Tăng Dạ Đài)

Tăng Dạ Đài người đất Tây Thục. Thuở bé, Sư học thuật nhịn ăn. Sau gặp sư Đại Trí ở núi Nga Mi, xin xuất gia, thọ giới. Rồi từ...

Hai mẹ con rắn lục

HĐ  Trong khóm tre, rắn lục con hỏi mẹ: - Mẹ ơi! Vì sao con người lại gọi chúng ta là “ đồ rắn độc...

Cao Tăng dị truyện (Thiền sư Quy Tông Tuyên

Thiền sư Quy Tông Tuyên Thiền Sư Quy Tông Tuyên, người Hán Châu, nối pháp Ngài Lang Gia Quảng Chiếu kết thân với Quách Công Phủ. Chợt một hôm...

Cao Tăng dị truyện (Hòa thượng Hải Ấn Tín)

Hòa thượng Hải Ấn Tín Hòa thượng hải Ấn Tín nối pháp ngài Lang Gia, người Quế Phủ, trụ chùa Định Huệ ở Tô Châu tuổi hơn tám mươi....

Rắn và kiến

HĐ  Một con hổ mang chúa rất tàn ác và đã sát hại nhiều con vật sống trong rừng, vì thế muông thú đều...

Cao Tăng dị truyện (Thiền sư Đạo Lâm)

Sư họ Phan quê ở Phú Dương. Mẹ nằm mộng thấy nuốt ánh sáng mặt trời mà có thai, đến khi sanh hương lạ xông khắp nhà, nên...

Chuột và rắn

HĐ  Những con chuột đồng liên tiếp bị rắn ăn thịt. Bầy chuột liền rời bỏ nơi ở cũ, đi tìm nơi ở mới....

Cao Tăng dị truyện (Phong Can – Hàn Sơn – Thập Đắc Thị hiện...

Phong Can – Hàn Sơn - Thập Đắc Thị hiện Thiên Thai Phong Can, chẳng biết người ở đâu. Niên hiệu Trinh Quán đời Đường,...

Cao Tăng dị truyện (Thiền sư Pháp Khâm

Thiền sư Pháp Khâm Pháp Khâm họ Chu ở Côn Sơn, theo Nho nghiệp. Lúc mẹ Ngài mang thai, nằm mộng thấy hoa sen mọc ở then cửa, bà lấy...

Rắn con và chim sẻ

HĐ  Một hôm, rắn con gặp chim sẻ trong khu vườn hoang. Rắn huênh hoang nói với chim sẻ: - Cậu biết không? Tớ có...

Cao Tăng dị truyện (Ẩn sỹ Lý Nguyên thăm tỳ kheo Viên Trạch)

Ẩn sỹ Lý Nguyên thăm tỳ kheo Viên Trạch Xưa An Lộc Sơn vây hãm Đông Thành, Lý Đăng bị cầm giữa đến chết. Lý Nguyên là...

TIN ĐÃ ĐĂNG

Scroll Up