Thứ Hai, 23 Tháng Năm 2022

Tìm hiểu Phật giáo
T

A-dục vương

Ashoka Đại Đế (br. 𑀅𑀲𑁄𑀓 sa. aśoka, pi. asoka, zh. 阿育王, hv. A Dục) là vị vua thứ ba của vương triều Ma-gát-đa (sa. maurya, zh. 孔雀, hv. Khổng Tước) thời Ấn Độ xưa, trị vì Ấn Độ từ...

Ngũ giới

A. Mở Đề  Sau khi quy y Tam bảo phải sống đúng theo quy luật mà Đức Phật đã chế ra, để tiến bước trên đường Đạo. Quy luật ấy là Ngũ Giới. Người...

Ý nghĩa hoa Bỉ ngạn? Tìm hiểu truyền thuyết hoa bỉ ngạn

Được xem là loài hoa của sự chia ly, bỉ ngạn mang trong mình nhiều ý nghĩa độc đáo. Vậy ý nghĩa hoa bỉ...

Trì chú và niệm Phật cái nào linh nghiệm hơn?

Trì chú và niệm Phật hoặc tu bất cứ pháp môn nào, mục đích cũng là để được định tâm. Nếu tâm không định...

Ý nghĩa trụ trì

“Xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm”, xây dựng ngôi Tam bảo, bao gồm hình thức và...

Ý nghĩa lợi tha

Cuộc sống hiện đại ngày nay, con người thường chạy theo các giá trị vật chất, dễ dàng quên đi những tình cảm, thậm...

Tứ diệu đế

Tứ diệu đế (chữ Hán: 四妙諦, tiếng Bắc Phạn catvāry āryasatyāni, tiếng Nam Phạn cattāri ariya-saccāni, tiếng Tây Tạng bden pa bzhi བདེན་པ་བཞི་), cũng gọi là Tứ thánh đế (zh. 四聖諦), là bốn chân...

Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu: Hành trang trọn đời của người tu

Ngay từ giai đoạn đầu của Phật giáo Việt Nam, pháp môn Thiền đã được giới thiệu qua các bản kinh An ban thủ...

Bát-nhã tâm kinh

Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (phiên latinh từ Phạn ngữ: Maha Prajñā Pāramitā Hridaya Sūtra, Prajnaparamitahridaya Sutra; Anh ngữ: Heart of Perfect Wisdom Sutra, tiếng Hoa: 般若波羅蜜多心經; âm Hán Việt: Bát nhã ba la...

Mê tín

Mê tín là một cụm từ chỉ những niềm tin trong một mối quan hệ nhân quả siêu nhiên: một trong những sự kiện hay hành...

Nghị lực của Đức Thích Tôn

Ý chí sắt đá trí tuệ cao siêu, lòng bi mẫn vô biên, đức vị tha phục vụ chúng sanh vô tận, sự thoát...

Vô thường

Vô thường (zh. 無常; sa. anitya; pi. anicca) nghĩa là "không chắc chắn", "thay đổi", "không trường tồn". Vô thường là một trong ba tính chất (Tam...

Thiên địa vạn vật đồng nhất thể

Thiên địa vạn vật đồng nhất thể 天地萬物同一體 hay vi nhất thể 為一體 là một khái niệm đã có từ lâu trong Đạo học...

Di mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề – Tỳ kheo ni đầu tiên của Ni đoàn

Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề và 500 Thích nữ cùng theo bà được Đức Phật cho phép thọ Đại giới, trở thành...

Có nên thờ tượng Phật bước đi?

Tôi thờ tượng Phật Thích Ca theo tư thế đang bước đi, tay ôm bát, thong thả bước tới trong khi đi khất thực....

Tam trí

Tam trí (zh. sānzhì 三智, ja. sanchi) là ba loại trí huệ. Có nhiều cách phân loại trong nhiều kinh luận khác nhau nên mối liên hệ trong...

Thế nào là “Y kinh giải nghĩa, tam thế Phật oan; ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết”?

Trước hết chúng ta tìm hiểu xem Kinh là gì? Kinh, nói cho đủ là khế kinh, có nghĩa là kinh điển do Đức...

Tam thập tam thiên

(三十三天) Phạm: Tràyastriôzat-deva. Cũng gọi Đao lợi thiên. Cõi trời này có 33 tòa thành nên gọi là Tam thập tam thiên, là 1...

Thiên địa vạn vật đồng nhất thể

Thiên địa vạn vật đồng nhất thể 天地萬物同一體 hay vi nhất thể 為一體 là một khái niệm đã có từ lâu trong Đạo học...

Pháp tu “tụng Kinh” có nhiều điều thú vị

Một thời, một Tỷ kheo sống giữa dân chúng Kosala, tại một khu rừng. Lúc bấy giờ, vị Tỷ kheo ấy trước kia siêng...

CÁC TIN KHÁC

CÓ THỂ BẠN THÍCH

error: Nội dung được bảo mật !!