Chủ Nhật, 29 Tháng Một 2023

Nghe thuyết pháp
N

Tật nguyện nhưng hạnh phúc

https://www.youtube.com/watch?v=qV7WDTmEIDE

Viên ngọc sáng trong tâm

https://www.youtube.com/watch?v=QWTABbYoBsE

Có duyên mới gặp

https://www.youtube.com/watch?v=eptioM8LQ5o

Hóa giải muộn phiền

https://www.youtube.com/watch?v=afzxt3eKbcA

Cảnh tùy tâm chuyển

https://www.youtube.com/watch?v=qKQ6t1Nf2-g

Em có hạnh phúc không?

https://www.youtube.com/watch?v=K8E9dpaKtpQ

Nỗi đau quê hương

https://www.youtube.com/watch?v=5Rz5CzOl55c

Sống an lành và sống hạnh phúc

https://www.youtube.com/watch?v=l8ZDp8QqnyA

Đứng trước sự thật muôn đời

https://www.youtube.com/watch?v=a39P9LGI80Y

Cộng nghiệp

https://www.youtube.com/watch?v=Av1QtMLCBiw

Sống với tâm từ

https://www.youtube.com/watch?v=o2sf-g3U0o0

Món nợ

https://www.youtube.com/watch?v=ToSSGIMfKWo

Tỉnh hay mê

https://www.youtube.com/watch?v=qSf3ZQ79dmA

Trong chùa có cả ta bà

https://www.youtube.com/watch?v=twbGPU26v0A

Sống tốt với hiện tại

https://www.youtube.com/watch?v=-iTt051Tq-0

CÁC TIN KHÁC

CÓ THỂ BẠN THÍCH

error: Nội dung được bảo mật !!