Thứ Bảy, 21 Tháng Năm 2022

Luận tạng
L

Bước đầu học Phật (Đạo Phật)

Đạo Phật I.- MỞ ÐỀ Chúng sanh đang chìm đắm trong biển khổ sanh tử, dong thuyền ra cứu vớt họ là sự ra đời của...

Bước đầu học Phật (Làm sao tu theo Phật?)

Làm sao tu theo Phật? Chỉ dạy chúng sanh tu hành thành Phật là bản hoài của chư Phật. Song vì trình độ khả năng...

A Tỳ Ðàm (Kết luận)

Kết luận Trọn phần thư tịch vừa trưng dẫn trong bài biên khảo chỉ đưa ra một đối chiếu về các tác phẩm Hữu Bộ...

A Tỳ Ðàm Thuận Chánh Lý Luận (Abhidharmanyayanusara) & A Tỳ Ðàm Hiển Chân Luận (Abhidharmasamayapradipika) Của Sanghabhadra

A Tỳ Ðàm Thuận Chánh Lý Luận (Abhidharmanyayanusara) & A Tỳ Ðàm Hiển Chân Luận (Abhidharmasamayapradipika) Của Sanghabhadra Paramartha đã cho chúng ta biết rằng Sanghabhadra là một người...

A Tỳ Đàm trong truyền thống hữu bộ (A tỳ ðàm câu xá luận & (a tỳ ðàm) câu xá bản tụng (karika))

A tỳ ðàm câu xá luận & (a tỳ ðàm) câu xá bản tụng (karika) Tầm vóc quan trọng của Câu Xá Luận đã được...

A Tỳ Đàm trong truyền thống hữu bộ (Ngũ Sự Tỳ Bà Sa Luận)

Ngũ Sự Tỳ Bà Sa Luận Trữ lượng: 3 chương, 2 phẩm, 36 trang Tác giả: Từ tập Ngũ Sự Luận (Pancavastu) của Thế Hữu, Pháp...

A Tỳ Đàm trong truyền thống hữu bộ (A Tỳ Ðạt Ma Ðại Tỳ Bà Sa Luận)

A Tỳ Ðạt Ma Ðại Tỳ Bà Sa Luận Trữ lượng: 8 uẩn; 43 phẩm (phẩm kệ ngôn sau cùng của Phát Trí Luận đã...

A Tỳ Đàm trong truyền thống hữu bộ (Đại Tỳ Bá Sa )

ÐẠI TỲ BÀ SA Trữ lượng: Lúc đầu có 8 Kiền Ðộ, 44 phẩm, 100 mục nhưng vào cuộc binh biến giữa hai nhà Lương-Ngụy...

A Tỳ Đàm trong truyền thống hữu bộ (TiểuTỳ Bá Sa )

TIỂU TỲ BÀ SA (VIBHASASASTRA) Trữ lượng: 3 chương, 42 phẩm, 14 mục, 400 trang Tác giả: Ca Chiên Diên Tử Dịch giả: Tăng Già Bạt Trừng...

A Tỳ Đàm trong truyền thống hữu bộ (Tỳ Bá Sa và Ðại Tỳ Bà Sa)

TIỂU TỲ BÀ SA (VIBHASASASTRA) Trữ lượng: 3 chương, 42 phẩm, 14 mục, 400 trang Tác giả: Ca Chiên Diên Tử Dịch giả: Tăng Già Bạt Trừng (Sanghavartin)...

A Tỳ Đàm trong truyền thống hữu bộ (Tỳ Bá Sa và Ðại Tỳ Bà Sa)

TỲ BÀ SA và ÐẠI TỲ BÀ SA (Chú thích Phát Trí Luận của Ca Chiên Diên Tử) Vấn đề niên đại của Tỳ Bà Sa...

A Tỳ Đàm trong truyền thống hữu bộ (Các tác phẩm A Tỳ Ðàm quan trọng khác của Hữu Bộ)

Các tác phẩm A Tỳ Ðàm quan trọng khác của Hữu Bộ Bảy tập A Tỳ Ðàm của Hữu Bộ không phải là đại diện...

A Tỳ Đàm trong truyền thống hữu bộ (Thi Thiết Luận)

Thi Thiết Luận Tổng lượng: 14 phẩm (môn), 7 chương, 55 trang Tác giả: Khuyết danh Dịch giả: Pháp Hộ (Dharmaraksa) đến từ Ma Kiệt Ðà năm...

A Tỳ Đàm trong truyền thống hữu bộ (Prajnaptisastra)

Prajnaptisastra Theo các tài liệu Trung Hoa, đây là tập Túc Luận thứ sáu trong 6 Túc Luận của Hữu Bộ. Nhưng trong kho tàng...

A Tỳ Đàm trong truyền thống hữu bộ (Dharmaskandha)

PHÁP UẨN LUẬN – DHARMASKANDHA Là tập Túc Luận thứ năm trong sáu Túc Luận của Hữu Bộ. Dầu bị xếp vào hàng Túc Luận nhưng nội...

A Tỳ Đàm trong truyền thống hữu bộ (Prakaranapada)

Prakaranapada (Đệ nhị túc luận) Theo các tài liệu Trung Hoa thì đây là tập Túc Luận thứ hai trong 6 Túc Luận. Có tới hai...

A Tỳ Đàm trong truyền thống Hữu Bộ (A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận)

A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận Tổng lượng: 12 phẩm, 20 chương, 326 trang Tác giả: Sariputra Dịch giả bản Hán: Huyền Tráng (660-663) NỘI...

A Tỳ Đàm trong truyền thống Hữu Bộ (Túc luận Sangitiparyaya)

Túc luận Sangitiparyaya Là tập Túc Luận thứ nhất trong 6 tập Túc Luận. Luận này có cách trình bày nội dung giống hệt tập...

A Tỳ Đàm trong truyền thống Hữu Bộ (Phát Trí Luận (Jnanaprasthana) Của Ca Ða Diễn Tử (Katyayaniputra))

Phát Trí Luận (Jnanaprasthana) Của Ca Ða Diễn Tử (Katyayaniputra) Trung Hoa có tới hai bản dịch về tác phẩm này, một bản thuộc thế kỷ...

A Tỳ Đàm trong truyền thống Hữu Bộ (Thuyết nhất thiết hữu bộ)

Thuyết nhất thiết hữu bộ Tên gọi cũ của Hữu Bộ theo Trung Hoa thế kỷ thứ tư trở đi là Tát Bà Ða. Tên...

CÁC TIN KHÁC

CÓ THỂ BẠN THÍCH

error: Nội dung được bảo mật !!