Thứ Hai, 29 Tháng Năm 2023

Luận tạng
L

Bước đầu học Phật (Gíac ngộ Pháp gì ứng dụng tu ngũ thừa Phật giáo?)

Gíac ngộ Pháp gì ứng dụng tu ngũ thừa Phật giáo? I.- MỞ ÐỀ Tất cả pháp Phật dạy đều trước phải giác ngộ rồi sau...

Bước đầu học Phật (Nghiệp báo)

Nghiệp báo I.- MỞ ÐỀ Mọi việc khổ vui trong kiếp hiện tại của chúng ta đều do nghiệp quá khứ và hiện tại chi phối....

Bước đầu học Phật (Tội phước)

Tội phước I.- MỞ ÐỀ Nói đến tu hành là nói đến tội phước, nếu không rõ tội phước tức là không rõ sự tu hành....

Bước đầu học Phật (Mê tín, chánh tín)

MÊ TÍN, CHÁNH TÍN I.- MỞ ÐỀ Ðạo Phật chủ trương giác ngộ mang ánh sáng trí tuệ soi rọi cho thế gian. Mọi lẽ thật...

Bước đầu học Phật (Từ bi)

Bước Đầu Học Phật TỪ BI I.- MỞ ÐỀ Tình thương là nguồn an ủi vô biên của chúng sanh đang đau khổ, là bể nước cam...

Bước đầu học Phật (Tam độc)

Bước Đầu Học Phật TAM ĐỘC I. MỞ ÐỀ  Rắn độc thuốc độc là thứ người đời rất kinh sợ, nhưng không đáng sợ bằng tam độc....

Bước đầu học Phật (Luân hồi)

Bước Đầu Học Phật LUÂN HỒI I.- MỞ ÐỀ Có một số người bảo “Nhà Phật nói Luân hồi để ru ngủ con người trong giấc mơ...

Bước đầu học Phật (Phật giáo độ sanh)

Phật giáo độ sanh I. MỞ ÐỀ Tất cả việc làm của Phật giáo đều tập chú vào lợi ích cho chúng sanh. Chúng sanh là...

Bước đầu học Phật (Cúng dường Tam Bảo)

Cúng dường Tam Bảo I.- MỞ ÐỀ Thấy người làm việc lành việc phải, mình tán thán bằng lời, hoặc góp một phần công, giúp một...

Bước đầu học Phật (Sám hối)

Sám hối I.- MỞ ÐỀ Mắc bệnh ung nhọt làm mủ trong thân, người bệnh cần phải gan dạ mời giải phẫu sư mổ ra và...

Sư trưởng Như Thanh với sự nghiệp hoằng pháp của Ni giới

HĐ Sư trưởng Như Thanh- vị danh Ni của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại, là người có công rất lớn trong việc quy...

Bước đầu học Phật (Đi lễ chùa)

Đi lễ chùa I.- MỞ ÐỀ Người xưa nói “làm việc có nghĩa do tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa do tâm mê mờ”. Chúng...

Bước đầu học Phật (Ngũ giới)

Ngũ giới I.- MỞ ÐỀ Con người là đối tượng của đạo Phật, bao nhiêu luật, bao nhiêu pháp môn, đức Phật đều vì con người...

Bước đầu học Phật (Tam quy)

Tam quy I.- MỞ ÐỀ Sống trong cuộc đời muôn mặt, người muốn chọn lấy một lối đi, vạch ra một cuộc sống đầy đủ ý...

Bước đầu học Phật (Đạo Phật)

Đạo Phật I.- MỞ ÐỀ Chúng sanh đang chìm đắm trong biển khổ sanh tử, dong thuyền ra cứu vớt họ là sự ra đời của...

Bước đầu học Phật (Làm sao tu theo Phật?)

Làm sao tu theo Phật? Chỉ dạy chúng sanh tu hành thành Phật là bản hoài của chư Phật. Song vì trình độ khả năng...

A Tỳ Ðàm (Kết luận)

Kết luận Trọn phần thư tịch vừa trưng dẫn trong bài biên khảo chỉ đưa ra một đối chiếu về các tác phẩm Hữu Bộ...

A Tỳ Ðàm Thuận Chánh Lý Luận (Abhidharmanyayanusara) & A Tỳ Ðàm Hiển Chân Luận (Abhidharmasamayapradipika) Của Sanghabhadra

A Tỳ Ðàm Thuận Chánh Lý Luận (Abhidharmanyayanusara) & A Tỳ Ðàm Hiển Chân Luận (Abhidharmasamayapradipika) Của Sanghabhadra Paramartha đã cho chúng ta biết rằng Sanghabhadra là một người...

A Tỳ Đàm trong truyền thống hữu bộ (A tỳ ðàm câu xá luận & (a tỳ ðàm) câu xá bản tụng (karika))

A tỳ ðàm câu xá luận & (a tỳ ðàm) câu xá bản tụng (karika) Tầm vóc quan trọng của Câu Xá Luận đã được...

A Tỳ Đàm trong truyền thống hữu bộ (Ngũ Sự Tỳ Bà Sa Luận)

Ngũ Sự Tỳ Bà Sa Luận Trữ lượng: 3 chương, 2 phẩm, 36 trang Tác giả: Từ tập Ngũ Sự Luận (Pancavastu) của Thế Hữu, Pháp...

CÁC TIN KHÁC

CÓ THỂ BẠN THÍCH

error: Nội dung được bảo mật !!