Thứ Bảy, 21 Tháng Năm 2022

Kinh tạng
K

Kinh trung bộ (Kinh Veranjaka)

Kinh Veranjaka (Veranjaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc...

Kinh trung bộ (Kinh Sàleyyaka)

Kinh Sàleyyaka (Sàleyyaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành trong nước Kosala (Kiều tất la) cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo đi...

Kinh trung bộ (Tiểu kinh Xóm ngựa)

Tiểu kinh Xóm ngựa (Cùla-Assapura sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga (Ương già), tại một xã ấp của dân...

Kinh trung bộ (Ðại kinh Xóm ngựa)

Ðại kinh Xóm ngựa (Mahà-Assapura sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga (Ương- già), tại một xã ấp của dân...

Kinh trung bộ (Ðại kinh Ðoạn tận ái)

Ðại kinh Ðoạn tận ái (Mahàtanhàsankhaya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô...

Kinh trung bộ (Tiểu kinh Ðoạn tận ái)

 Tiểu kinh Ðoạn tận ái (Cùlatanhàsankhaya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Ðông Viên (Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu (Migaramatu). Rồi...

Kinh trung bộ (Đại kinh Saccaka)

 Ðại kinh Saccaka (Mahàsaccaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Ðại Lâm, tại giảng đường Trùng Các. Lúc bấy giờ, Thế...

Kinh trung bộ (Tiểu kinh Saccaka)

Tiểu kinh Saccaka (Cùlasaccaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Ðại Lâm, tại giảng đường Trùng Các. Lúc bấy giờ Niganthaputta...

Kinh trung bộ (Tiểu kinh Người chăn bò)

Tiểu kinh Người chăn bò (Cùlagopàlaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa các bộ lạc Vajji (Bạt-kỳ) tại Ukkacela, trên bờ sông...

Kinh trung bộ (Ðại kinh Người chăn bò)

Ðại kinh Người chăn bò (Mahàgopàlaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô...

Kinh trung bộ (Ðại kinh Rừng sừng bò)

Ðại kinh Rừng sừng bò (Mahàgosinga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại khu vườn trong rừng Gosinga có nhiều cây ta-la cùng...

Kinh trung bộ (Tiểu kinh Rừng sừng bò)

Tiểu kinh Rừng sừng bò (Cùlagosinga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Nadika, tại Ginjakavasatha. Lúc bấy giờ Tôn giả Anuruddha (A-na-luật-đà), Tôn giả...

Kinh trung bộ (Tiểu Kinh Thí Dụ Lõi Cây)

Tiểu Kinh Thí Dụ Lõi Cây (Cùlasàropama sutta) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp...

Kinh trung bộ (Ðại Kinh Thí Dụ Lõi Cây)

Ðại Kinh Thí Dụ Lõi Cây (Mahasaropama-sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), núi Gijjhakuta (Linh Thứu), khi Devadatta (Ðề-bà-đạt-đa)...

Kinh trung bộ (Đại kinh Dụ dấu chân voi)

Ðại kinh Dụ dấu chân voi (Mahàhatthipadopama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika...

Kinh trung bộ (Tiểu kinh Dụ dấu chân voi)

Tiểu kinh Dụ dấu chân voi (Cùlahatthipadopama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp...

Kinh trung bộ (Kinh thánh cầu)

Kinh Thánh cầu (Ariyapariyesanà sutta) Tôi nghe như vầy: Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Thế Tôn vào buổi...

Kinh trung bộ (Kinh bẫy mồi)

Kinh bẫy mồi (Nivapasuttam) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp-cô-độc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:...

Kinh trung bộ (Kinh trạm xe)

Kinh Trạm xe (Rathavinìta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá) tại Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivapa. Lúc ấy một số đông Tỷ-kheo...

Kinh trung bộ (Kinh gò mối)

Kinh gò mối (Vammika sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Kumara Kassapa...

CÁC TIN KHÁC

CÓ THỂ BẠN THÍCH

error: Nội dung được bảo mật !!