Chủ Nhật, 27 Tháng Mười Một 2022

Đại tạng kinh

Kinh Pháp Cú – quyển thương ~Phẩm 11: Tâm ý

Phẩm 11: Tâm ý Phẩm Tâm Ý có 12 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói về tâm ý thức; tuy không có...

Kinh Pháp Cú – quyển thương ~ Phẩm 10 : Buông lung

Phẩm 10 : Buông lung Phẩm Buông Lung có 20 bài kệ. Đại ý của phẩm này là chỉ dạy giới luật để ngăn trừ điều...

Kinh Pháp Cú – quyển thương ~ Phẩm 09 : Song yếu

Phẩm Song Yếu có 22 bài kệ. Đại ý của phẩm này là dùng thiện ác đối nhau để sáng tỏ nghĩa lý. ... ...

Kinh Pháp Cú – quyển thương ~ Phẩm 08 : Lời nói

Phẩm Lời Nói có 12 bài kệ. Đại ý của phẩm này là dạy chúng ta hãy cẩn thận lời nói trong việc nói...

Kinh Pháp Cú – quyển thương ~ Phẩm 7 : Từ bi

Phẩm 7 : Từ bi Phẩm Từ Bi có 18 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói về nơi tu hành của thánh...

Kinh Pháp Cú – quyển thương ~(Tư duy)

Phẩm 6 : Tư duy Phẩm Tư Duy có 12 bài kệ. Đại ý của phẩm này là dạy chúng ta hãy cẩn thận gìn...

Kinh Pháp Cú – quyển thương ~ Phẩm 5 : Trì giới

Phẩm Trì Giới có 16 bài kệ. Đại ý của phẩm này là sách tấn tu trì thiện Pháp, ngăn chặn tà kiến và...

Kinh Pháp Cú – quyển thượng ~ Phẩm 4: Chính tín

 Chính tín Phẩm Chánh Tín có 18 bài kệ. Đại ý của phẩm này nói về tín tâm là căn bổn của việc học Phật...

Kinh Pháp Cú~ quyển thượng – Phẩm 03 : Đa văn

Phẩm Đa Văn có 19 bài kệ. Đại ý của phẩm này cũng khuyên tu học nghe Pháp. Vun bồi học rộng, trở thành...

Kinh Pháp Cú – quyển thượng~ Phẩm 02 – Giáo Học

Phẩm Giáo Học có 29 bài kệ. Đại ý của phẩm này là chỉ dạy phương cách tu hành; hãy cởi bỏ hôn ám...

Kinh Pháp Cú ♦ Quyển thượng ~ Phẩm 01 : Vô thường

Vô Thường Phẩm Vô Thường có 21 bài kệ. Đại ý của phẩm này là nói lúc tỉnh mà chạy theo dục vọng thì sẽ...

CÁC TIN KHÁC

CÓ THỂ BẠN THÍCH

error: Nội dung được bảo mật !!