CÁO PHÓ –
Ni trưởng Thích Nữ Diệu Minh

1418

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN TÂN BÌNH
BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 7 tháng 2 năm 2018

 

CÁO PHÓ

– Môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm.
– Môn Đồ Pháp quyến.

Vô cùng kính tiếc báo tin:

Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Minh

– Thành viên Ban Cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN.

– Nguyên Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

– Viện chủ chùa Hiển Quang, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Do niên cao lạp trưởng, đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 00 giờ 40 phút, ngày 07/02/2018 (22/12/Đinh Dậu) tại chùa Hiển Quang, số 154/30/5 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

* Trụ thế: 81 năm

* Hạ lạp: 53 năm

– Lễ nhập kim quan vào lúc 18 giờ 00, ngày 07/02/2018 (22/12/Đinh Dậu).

– Kim quan Ni trưởng được tôn trí tại chùa Hiển Quang, quận Tân Bình (địa chỉ như trên).

– Lễ viếng bắt đầu từ lúc 20 giờ 00 ngày 07/02/2018 (22/12/Đinh Dậu).

– Lễ truy niệm vào lúc 5 giờ 30 ngày 11/2/2018 (26/12/Đinh Dậu); sau đó phụng tống kim quan Ni trưởng trà tỳ tại Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.

Nay Cáo Phó
TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN QUẬN TÂN BÌNH
& MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Thượng tọa Thích Đạt Đức