Thứ Sáu, 23 Tháng Hai 2024
Chưa được phân loạiCảm niệm ân sư

Cảm niệm ân sư

Ni trưởng thượng Trí hạ Hải

<HĐ>Trời tháng Tư đượm buồn. Những cơn mưa tầm tả như tiễn đưa Thầy đi về cõi xa xôi…

Con được duyên lành xuất gia tu học tại chùa Từ Nghiêm từ những buổi sơ cơ, được thọ ơn giáo dưỡng của Thầy Bổn Sư và Thầy. Thầy đã dạy Kinh, Luật cho con, dạy chúng con học hạnh Chư Phật, chư Tổ, giữ gìn oai nghi, phép tắc để xứng đáng là người học Phật chơn chánh, không phụ chí nguyện xuất gia. Nhớ lại, thuở mới vào chùa, con sợ Thầy nhiều lắm! Bởi Thầy rất nghiêm khắc, thường rầy và phạt quỳ hương mỗi khi chúng con phạm lỗi. Nhưng, chúng con không dám trách giận Thầy, lại kính quý thương Thầy.

Thầy mong mỏi chúng con phải có tâm thật tu, thật học, nghiêm trì Giới luật để làm gương mẫu, đại lao quý Thầy, quý Sư phụng sự Tam Bảo, đạo pháp hưng thạnh. Những lời sách tấn của Thầy, con luôn khắc dạ ghi tâm, làm hành trang trên đường tiến tu đạo nghiệp, báo Phật ân đức trong muôn một.

Phật đản về, niềm vui không tròn vẹn vì chúng con vừa mất đi bậc Tôn Sư khả kính, Giới luật tinh nghiêm. Song, con luôn thấu hiểu quy luật sanh diệt của vô thường. Thầy đã xả bỏ huyễn thân giả tạm để trở về thế giới chơn như, bất diệt, nhưng hình ảnh cao quý và công hạnh của Người vẫn còn lưu mãi trong tâm mỗi chúng con.

Dẫu biết vô thường luật hiển nhiên
Mà nghe đau đáu nỗi niềm riêng
Thầy đi xa mãi về Phật cảnh
Vượt khỏi trần lao thoát não phiền!
Từ nay Ni chúng vắng Thầy
Nhớ lời khuyên dạy lòng đầy yêu thương
Pháp âm lưu mãi ngàn phương
Sáng ngời đức hạnh giới hương ngạt ngào!
Tôn kính và cảm tạ ân Thầy!
Ni chúng Tổ đình Từ Nghiêm chúng con thành kính đảnh lễ Giác Linh Thầy, Ni trưởng thượng Trí hạ Hải, tự Như Hải. Nguyện cầu Giác Linh Thầy cao đăng Phật Quốc Thượng Phẩm Thượng Sanh.
Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ tát.
Nam mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
09/4/Mậu Tuất (23/5/2018)

TKN. Huệ Liên

Tin khác

Cùng chuyên mục