Cách khóa tài khoản Facebook tạm thời trên điện thoại

111

Vì một lí do nào đó mà bạn muốn khóa tài khoản Facebook để người khác không thể tìm thấy bạn. Vậy thì bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách khóa tài khoản Facebook tạm thời trên điện thoại nhé

Dưới đây là video hướng dẫn cách khóa tài khoản Facebook trên điện thoại được thực hiện trên iPhone.

 Bước 1: Chọn Thông tin cá nhân trong Cài đặt

Đầu tiên bạn vào biểu tượng ba gạch > Chọn Cài đặt riêng tư > Chọn tiếp Cài đặt > Chọn vào Thông tin cá nhân.

 Bước 2: Chọn Vô hiệu hóa trong Quản lý tài khoản

Tiếp theo bạn chọn Quản lý tài khoản > Chọn Vô hiệu hóa.

Bước 3: Chọn lý do vô hiệu hóa tài khoản

Vì lý do bảo mật nên facebook yêu cầu bạn nhập mật khẩu > Chọn Tiếp tục > Chọn vào lý do vô hiệu hóa.

• Đây là hành động tạm thời. Tôi sẽ quay lại: Tự động mở khóa sau 1-7 ngày, hoặc khi bạn đăng nhập lại trước thời hạn đã chọn.

• Các lý do còn lại : Chỉ mở khóa khi bạn đăng nhập lại.

 Bước 4: Chọn thời gian tự động kích hoạt

Bạn chọn vào thời gian tự động kích hoạt tài khoản > Chọn Tiếp tục. Tại đây bạn có thể tích chọn Không nhận thông báo từ Facebook trong tương lai > Chọn Vô hiệu hóa tài khoản của tôi.