Thứ Sáu, 12 Tháng Tám 2022
Giáo dục Thông báo BTS Phật giáo Trà Vinh thông báo về việc tiến hành tổ...

BTS Phật giáo Trà Vinh thông báo về việc tiến hành tổ chức Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 24/9/2021, Hòa thượng Thạch Sok Xane – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh, ký phổ biến Công văn số: 89/BTS-VP Về việc tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính gửi: Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Thực hiện Thông tư số 229/TT-HĐTS, ngày 16/9/2021 về việc điều chỉnh quy mô, nội dung, hình thức tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình mới ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để công tác tổ chức Đại hội được tiến hành đúng theo thời gian quy định và đạt kết quả tốt, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện có ý kiến như sau:

1. Trình tự thủ tục tiến hành tổ chức Đại hội:

– Về các quy định để tổ chức Đại hội cấp huyện của Thông tư 205/TT-HĐTS-VP không thay đổi.

– Quý Ban Trị sự cấp huyện trình kế hoạch tổ chức Đại hội cụ thể, trong đó: Thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban thực hiện; Dự thảo về nhân sự tham gia Ban Trị sự; Dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và Phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026; Dự kiến thời gian, địa điểm, thành phần, số lượng Đại biểu; Dự thảo số lượng Tặng Bằng tuyên dương công đức, khen thưởng,…

2. Ấn định thời gian tố chức Đại hội cấp huyện:

– Cuối tháng 10 đến tháng 11 năm 2021; Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành, Ban Trị sự GHPGVN huyện Duyên hải.

– Trong tháng 11 năm 2021; Ban Trị sự GHPGVN huyện Cầu Ngang, huyện Cầu Kè, thành phố Trà Vinh và huyện Tiểu Cần.

– Đầu tháng 12 năm 2021; Ban Trị sự GHPGVN huyện Trà Cú.

Quý ban Trị sự tiến hành việc tổ chức Đại hội đúng theo thời gian quy định của Giáo hội, Luật tín ngưỡng tôn giáo và tinh thần Công văn này. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, Quý ban báo cáo về Ban chỉ Đạo để được hướng dẫn và giải quyết.

Kính chúc quý ban, quý chư Tôn đức vô lượng an lạc, thành tựu trong Phật sự, kính chúc Đại hội Phật giáo huyện, thành phố thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!