BRVT: Đại Giới đàn Bảo Tạng PL.2562 – DL.2018

681

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BRVT kính thông báo đến Quý Ban và Chư tôn đức trụ trì các tự viện được biết về điều kiện và hồ sơ thọ giới tại Đại Giới đàn Bảo Tạng PL.2562 – DL.2018. 

hời gian: từ ngày 14-18/11/2018 (ngày 08 – 12/10/Mậu Tuất).

Địa điểm truyền giới:

– Giới tử Tăng: Tổ đình Đại Tòng Lâm, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ

– Giới tử Ni: Ni viện Thiện Hòa, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ

– Giới tử Hệ phái Phật giáo Nam tông: Chùa Hộ Pháp, số 45/4C đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu,
– Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc, Khảo hạch Giới tử, Khai đạo Giới tử: tất cả Giới từ tập trung về Tổ đình Đại Tòng Lâm

– Giới tử tập trung về Giới trường vào ngày 13/11/2018 (07/10/Mậu Tuất).

Thông tin chi tiết, liên hệ Văn phòng Ban Trị sự tỉnh:

ĐT: 0254.3876024,

ĐĐ.Thích Nhuẩn Nha, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh, ĐT: 0937.955.232.
ĐĐ.Thích Thiện Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh, ĐT: 0938.118.141
SC.Thích Nữ Quảng Châu, ĐT: 0933.191.016
SC.Thích Nữ Định Đức, ĐT: 0938.781.652.