Bình Dương: Phân ban Ni giới thăm hạ trường chùa Bồ Đề Đạo Tràng

680

Chiều ngày 15/05/Mậu Tuất (28/06/2018), Ni trưởng Thích nữ Pháp Như làm trưởng đoàn đã đến thăm hạ trường chùa Bồ Đề Đạo Tràng (Phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Ni trưởng Thích nữ Pháp Như, Phó BTS PG tỉnh, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương khích lệ Ban chức sự hạ trường chùa Bồ Đề Đạo Tràng và sách tấn Ni sinh của Trường TCPH tỉnh Bình Dương khóa IV. Ba tháng an cư tu tập là nguồn khoảng thời gian vô cùng quý báu, làm sống lại tinh thần hòa hợp của tăng đoàn. Chư Ni hãy cố gắng tu tập giữ gìn oai nghi tế hạnh, vun bồi phước đức, trang nghiêm đạo hạnh, ngày càng thanh tịnh, trau dồi giới luật, kinh luận để tiếp bước con đường tu học và phụng sự đạo pháp.

Đại diện Ban Chức sự hạ trường, Sư cô Thích nữ An Hương, Kiểm soát hạ trường chùa Bồ Đề Đạo Tràng đã báo cáo chương trình tu học của ni sinh trong ba tháng an cư.

Ngọc Mai
theo Phatgiao.org.vn