Biết ơn

3215

thơ Hoa Đàm ~ Biết ơn

Biết ơn:    – Thân người quý giá…

– Phật -Tổ – Thầy – Cha Mẹ…

– Sự quan hệ tốt giữa bạn bè.

– Sự sống hiện tại – phương tiện sống

– ….ngày mới…… cảnh vật….