Bắc Giang: Ngày Đạo tràng tu tập ở chùa Ích Minh

609

Ngày 23/3/Mậu Tuất (08/5/2018), tại chùa Ích Minh (Hương Mai, Việt Yên), ĐĐ.Thích Pháp Minh, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bắc Giang thuyết giảng nội dung Kinh Dược Sư cho gần 400 Phật tử trong và ngoài tỉnh về tu tập tại Pháp tòa chùa Ích Minh.

Kinh Dược Sư là đức Phật trình bày về nhân quả, nghiệp báo; về bệnh căn và các tai họa mà loài người đã, đang vướng mắc. Có những bệnh, những tai họa mà khả năng con người và y học có thể đáp ứng, vượt qua được.  Nhưng, có một số lớn bệnh căn và tai họa trầm trọng mà khả năng con người, y học không thể giải quyết được. Chỉ thú, nội dung của Kinh Dược Sư là khích lệ, giúp ta một cách tích  cực trong việc hóa giải tai ương và chữa trị các bệnh nan y.

Vì vậy, Kinh Dược Sư không phải để tụng trì, cầu nguyện bởi đức tin thuần túy, mà xa hơn, thực tế hơn là nhằm hướng dẫn ta cách thực tập, chuyển hóa những tâm lý bất thiện, vun trồng những hạt giống tốt.  Khuyến khích sự phát tâm hướng về Tam Bảo, giữ gìn các Giới pháp căn bản và ngăn ngừa những suy tư, nói năng, hành động xấu ác.

Kinh Dược Sư cũng chỉ rõ cho ta cách thiết lập đàn tràng, làm phước bố thí, cầu thỉnh các bậc thanh tịnh Tăng chứng minh, cầu nguyện, thuyết pháp để khai mở tâm lành cho ta, người thân, gia đình, thân quyến.

Giúp cho người hành trì tưới tẩm hạt giống yêu thương, hiểu biết, hai loại giống trân quý có sẵn trong ta, trong người và đó cũng là phương thuốc mầu nhiệm để chữa trị thân bệnh, tâm bệnh của chúng sinh.

Một đặc điểm rất trọng yếu của kinh là năng lực mười hai lời nguyện lớn của đức Phật Dược Sư và sự tùy hỷ trợ niệm của mười hai đại tướng Dược Xoa cùng các quyến thuộc.

Mười hai lời nguyện lớn của đức Phật Dược Sư và sự trợ niệm ấy là nhân tố thành tựu diệu lực từ bi và trí tuệ bất khả tư nghì trong vai trò cứu khổ.

Hơn 400 Phật tử đã học Kinh Dược Sư đọc tụng, thực hành giúp ích cho việc chuyển hóa nội tâm, trang nghiêm cõi tịnh.

Vũ Hoàng Thương (Phatgiao.org.vn)