Thứ Ba, 24 Tháng Năm 2022
Giáo dục Tin giáo dục Ba vị Tỳ kheo Ni đầu tiên tốt nghiệp Tiến sĩ Phật...

Ba vị Tỳ kheo Ni đầu tiên tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học trường Đại học Phật giáo Quốc tế Mahachulalongkornrajavidyalaya Thái Lan

Từ ngày 19 đến 21/5/2017, tại trường Đại học Phật giáo Quốc tế Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU), cố đô Ayuttha, Thái Lan, đã long trọng tổ chức Lễ Trao Bằng Tốt Nghiệp cho Tăng Ni và sinh viên các nước, khóa Tiến sĩ, Thạc sĩ, và Cử nhân các khoa.Từ ngày 19 đến 21/5/2017, tại trường Đại học Phật giáo Quốc tế Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU), cố đô Ayuttha, Thái Lan, đã long trọng tổ chức Lễ Trao Bằng Tốt Nghiệp cho Tăng Ni và sinh viên các nước, khóa Tiến sĩ, Thạc sĩ, và Cử nhân các khoa.

Buổi lễ được vinh dự cung nghinh Ngài Tăng Thống Thái Lan Phra Dhamma Panyabodi, Ngài Tăng Thống Sri Lanka The Most Venerable Maha Nayaka Varakagoda Sri Gnanasara, Giáo sư Tiến sĩ Phra Brahmapundit, Hiệu trưởng Trường Đại học Phật giáo Quốc tế Mahachulalongkornrajavidyalaya Thái Lan, 18 vị Giáo sư Tiến sĩ Phó Hiệu trưởng của trường MCU, các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Giảng sư của Trường, Đoàn Đại diện Hoàng gia Thái Lan, Thái Tử Campuchia Sisowath Rithyravong và 18 vị Hoàng gia, cùng đông đảo Tăng Ni, cư sĩ sinh viên và tất cả những người tham dự.

Năm nay, số lượng được nhận bằng tốt nghiệp là 4.657 vị. Tiến sĩ 329 vị, Thạc sĩ 834 vị và Cử nhân 3.496 vị của các quốc gia. Trong đó Tăng Ni sinh Việt Nam gồm 12 vị:

– 4 vị Tiến sĩ: Đại đức Thích Nguyên Tựu, Sư cô Thích Nữ Huệ Tịnh, Sư cô Thích Nữ Giới Bảo và Sư cô Thích Nữ Hoa Đức.

– 6 vị Thạc sĩ: Đại đức Thích Minh Khánh, Đại đức Thích Giác Minh Quảng, Đại đức Thích Châu Viên, Đại đức Thích Minh Kha, Sư cô Thích Nữ Minh Hiếu và Sư cô Thích Nữ Hải Uyên.

– 2 vị Cử nhân: Đại đức Thích Chúc Huy và Sư cô Thích Nữ Liên Nguyệt.

Tốt nghiệp năm nay, Sư cô Thích Nữ Huệ Tịnh (Thế danh: Nguyễn Thị Bé Loan) là một trong bốn Tiến sĩ Việt Nam đầu tiên của Khoa Phật học tại Trường MCU. Sư cô đã bảo vệ thành công tốt đẹp Luận án của mình với đề tài: “Vị trí và vai trò của Ni giới Phật giáo Việt Nam trong xã hội phát triển” (The Status and Role of the Vietnamese Bhikkhunī Saṅgha in Social Development), dưới sự hướng dẫn và giám sát của ba vị Giáo sư Tiến sĩ Phra Rajapariyattimuni (Thiab) Trưởng Khoa Phật học Cử nhân, Phramaha Somboon Vuḍḍhikaro Trưởng Khoa Tiến sĩ và Weerachart Nimannong Trưởng Khoa Triết học Phật giáo.

Sư cô đã nhiệt tâm, nỗ lực nghiên cứu viết đề tài này, với tâm nguyện tri ân các bậc Ni trưởng tiền bối đã thành lập “Ni giới Phật giáo Việt Nam” và học gương hạnh của quý Ngài đã cống hiến sự lợi ích cho đời và đạo. Đồng thời, Sư cô muốn xiển dương, tán thán và giới thiệu “Ni giới Phật giáo Việt Nam” đến các nước bạn. Giá trị và sự đóng góp này như là món quà tinh thần kính dâng lên chư Tôn đức Ni với tất cả tấm lòng thành kính tri ân.

Thanh Phương

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!