A-Nan

930

A-Nan-Đà (zh. 阿難陀, sa., pi. ānanda, bo. kun dga` bo ཀུན་དགའ་བོ་), cũng gọi ngắn là A-Nan, dịch nghĩa là Khánh Hỉ (zh. 慶喜), Hoan Hỉ (zh. 歡喜), sinh 605 – 485 TCN. Theo tài liệu ghi nhận, A-Nan sinh năm 605 TCN – là anh em chú bác với Đức Phật vì cha của ông, vua Amitodana, là em vua Suddhodana – tức Tịnh Phạn Vương, thân phụ của Đức Phật.

A-Nan-Đà gia nhập giáo hội hai năm sau ngày thành lập vào lúc 18 tuổi, trở thành thị giả thân cận của Đức Phật. A-Nan-Đà tham gia Tăng đoàn cùng hai người anh của ông là A-Na-Luật – vị A-la-hán được xưng tụng là Đệ nhất Thiên nhãn trong hàng Thanh văn của Phật – và Đề-Bà-Đạt-Đa, người sau này ly khai khỏi Tăng đoàn. Tôn giả được tôn xưng là một trong Thập đại đệ tử của Phật Thích-Ca Mâu-Ni.

1. Tôn giả nổi tiếng với trí nhớ phi thường về những lời Phật dạy. Tôn giả là người xây dựng cơ bản giáo pháp trong lần kết tập thứ nhất và được xem là Nhị tổ của Thiền tông Ấn Độ. Ngoài ra, tôn giả cũng là người đầu tiên cung Phật phát minh ra “áo cà sa” – trang phục thường ngày về sau của các chư Tăng, chư Ni nhà Phật

Theo kinh sách, A-Nan-đà được xem là người rất nhẫn nhục, hết lòng phụng sự đức Phật. Tôn giả chỉ chấp nhận làm người hầu cận cho Phật khi được Phật hứa rằng không vì thế mà được quan tâm hơn các vị khác. A-Nan-đà cũng chính là người khám phá và trừ bỏ âm mưu giết Phật của Đề-Bà-Đạt-Đa. Hơn ai hết, A-Nan-Đà bênh vực cho việc nữ giới được học hỏi giáo pháp. Nhờ sự can thiệp của Tôn giả mà Phật chấp nhận thành lập Ni đoàn. Chính vì điều này mà trong lần Kết tập thứ nhất, A-Nan-đà bị Tăng-già chê trách. Tương truyền rằng, bảy ngày sau khi Phật nhập Niết-bàn, A-Nan-Đà mới giác ngộ, đắc quả A-la-hán trong đêm trước lần kết tập thứ nhất. A-Nan nhập Niết-bàn vào năm 485 TCN, ở tuổi 120 tuổi ở giữa sông Hằng (ranh giới giữa hai nước Magadha và Tì-Xá-Ly).

2. Nếu định nghĩa theo Ấn Độ giáo (Hinduism) thì A-Nan-Đà không phải là tâm trạng khánh hỉ được tạo ra bởi một đối tượng mà hơn nữa, nó là một niềm vui của một trạng thái nằm trên mọi tư duy nhị nguyên, những cặp đối đãi. Hệ thống triết lý Vedānta quan niệm rằng, một tâm thức thoát khỏi suy nghĩ—nghĩa là tâm thức không còn vướng mắc những khái niệm như sinh, tử, khổ não, nói chung là mọi tư duy—chính là A-Nan-Đà, sự an vui thuần túy. Khi miêu tả, diễn giải những danh từ rất trừu tượng như “Brahman”, hệ thống Vedānta sử dụng thành ngữ “Sat-Cit-Ānanda”, nghĩa là “Chân lý—Nhận thức tuyệt đối—A-Nan-Đà” và A-Nan-Đà ở đây là sự an vui tuyệt đối, vô lượng mà hành giả chỉ có thể cảm nhận được trong lúc nhập Định (sa. samādhi). Trong các dòng tu theo truyền thống của Đại sư Śaṅkara thì A-Nan-Đà là chữ cuối của nhiều danh hiệu, ví dụ như Vivekānanda.