7 bước đến miền cực lạc (2)

266

Tuần chăn chiếu sau buổi ăn trưa khiến vua Pasenadi không thể ngủ yên. “Quyền lực của ta không thể sai khiến được thần Mặt trời!”. Ngáp dài, ngài lại ngó ra sân thượng Tử cấm thành trắng xóa. Một sự khiêu khích, rằng chính thần Mặt trời mới không thể bị bất cứ quyền lực tối thượng nào sai khiếnÁnh nắng lưng chiều đang trùm sự chết lên cung điện Kosala.

Biệt cung Pasenadi, màu đỏ. Từ cột kèo, hoa văn, mái ngói, cho tới mành che… tất tật đều đỏ. Chỉ mỗi tấm vải trải nệm giường là trắng.

Cái ngáp dài của vua. Tấu sớ thoi thóp nằm im trong ống áo quan thần. Govinda cũng chưa kịp dâng sớ, lệnh bãi triều được ban. Các quan lục tục ra về, Govinda cứ thụt tới thụt lui…

Pasenadi thôi ngáp vào lòng tay.

– Govinda, ngươi có việc gì sao?

– Tâu Bệ hạ, thần có… sớ.

Vua khoát tay:

– Ngày mai hãy dâng. Bây giờ ta phải tới thăm Hoàng hậu.

Pasenadi bước đi, chợt dừng lại.

– Này Govinda, việc tuyển cung phi ngươi lo đến đâu rồi?

– Tâu. Thần đã cho cận vệ lùng soát khắp thành Bhagalpur, cả vùng ngoại ô. Vài hôm nữa thần đích thân tới đón về cho Bệ hạ.

Nhụy Nguyên