50 vị Tăng Ni Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tiêm mũi 1 vắc-xin phòng Covid-19

51

Sáng nay, 24-6, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã đến Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) tiêm mũi đầu tiên vắc-xin phòng Covid-19 theo quy định.

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM khai báo y tế trước khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Trước khi tiêm vắc-xin, chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự TP.HCM được khám sàng lọc, thực hiện các quy định trong tiêm vắc-xin.

Vắc-xin Astra Zeneca do Nhật Bản tặng Việt Nam ngày 17-6

Đợt 2 danh sách 64 vị chư tôn đức Tăng Ni thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM được Thành ủy TP.HCM phân bố trong khối chức sắc tôn giáo chủ chốt của Thành phố.

Theo Đại đức Thích Trung Nguyện, Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cho biết danh sách ưu tiên cho chư tôn đức trong Ban Trị sự đợt này chỉ có 50 vị tiêm vắc-xin, do các vị còn lại đã được tiêm vắc-xin trong đợt đầu.

Sư cô Thích nữ Thánh Tâm, Ủy viên dự khuyết Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM

Chư Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tiêm vắc-xin đợt này là loại vắc-xin Astra Zeneca do Nhật Bản tặng cho Việt Nam ngày 17-6 vừa qua.

Trước đó, 22-6, nhóm 5 người đầu tiên thuộc Báo Giác Ngộ đã được tiêm vắc-xin Covid-19 mũi thứ nhất theo phân bố cho các cơ quan báo chí thuộc TP.HCM.

H.Diệu (GNO)