Hướng dẫn ghi chú trong Adobe Acrobat Pro XI

58

Trên file Acrobat, chúng ta có thể ghi chú (note) lại trực tiếp lên vị trí cần chú thích. Sau đây là các làm rất đơn giản: